font-for-print-ver

VEOLIA Water

Logo de VEOLIA EauOp maandag 24 november 2008 is om 15H in Nausicaa een overeenkomst getekend tussen VEOLIA Water, Nausicaa, het Centre National de la Mer en de Communauté d’Agglomération du Boulonnais (intercommunale). Dit akkoord verzekert een samenwerking tussen de partijen van drie jaar voor de lancering en exploitatie van Nausicaa III. Deze nieuwe periode in het leven van het Centre National de la Mer betreft vooral de realisatie van een interactief Animatieprogramma en het ontwikkelen van materiaal voor verschillende communicatiekanalen. Door het gebruik van deze diverse kanalen zal een groot publiek bereikt kunnen worden.

Op 24 november 2008 is om 15H bij Nausicaa een samenwerkingsovereenkomst getekend door Guy LENGAGNE, Voorzitter van Nausicaa en voormalig minister, Frédéric CUVILLIER, Wethouder van Boulogne-sur-Mer en voorzitter van de Communauté d’agglomération du Boulonnais, Bernard LECOMTE, Regionaal afgevaardigde van VEOLIA Milieu Noord-West en Bruno GODFROY, Directeur VEOLIA Water Flandres-Artois-Picardië. Hierbij waren eveneens aanwezig de raadsleden van de Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB), de medewerkers van de CAB en van de Stad Boulogne sur Mer, het bestuur van Nausicaa, het Waterschap Artois Picardie en vertegenwoordigers van VEOLIA Water.

Voor de ondertekening heeft Thierry VANDEVELDE, afgevaardigde van de Stichting VEOLIA Milieu en Directeur van VEOLIA Force, een presentatie gegeven met de titel “Humanitaire noodhulp en ontwikkelingshulp: solidariteit, competentie en partnerschap”.

Deze presentatie werd ondersteund met veel voorbeelden zoals de humanitaire en ontwikkelingshulp van VEOLIA Milieu in Mali, Sri Lanka, Madagaskar…

Doel en plan van aanpak van deze nieuwe overeenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar tussen Nausicaa en VEOLIA heeft als doel om een gezamenlijk educatief programma te ontwikkelen met als thema de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Hiervoor wordt aan de bezoekers van Nausicaa en de waterzuiveringsinstallaties in de kuststreek en de Regio een programma geboden dat bestaat uit de verschillende middelen van “Nausicaa III”: interactief programma, exposities, geschreven en audiovisuele documentatie, Webcam…Deze samenwerking wordt uitgevoerd door de plaatselijke teams van VEOLIA en Nausicaa en heeft als doel om in het grotere kader van VEOLIA wereldwijd, door middel van de Stichting VEOLIA, bezoekers bewust te maken van het waterprobleem in de wereld.

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.