font-for-print-ver

Duurzaam toerisme

2017 - Internationale jaar van duurzaam toerisme voor ontwikkeling'De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het jaar 2017 uitgeroepen tot het 'Internationale jaar van duurzaam toerisme voor ontwikkeling'.

Nausicaa sluit zich aan bij deze thematiek en wil aantonen dat iedereen kan kiezen voor duurzaam toerisme bij zijn keuze voor consumptie en vrijetijdsbesteding. Het is mogelijk om je acties zinvol en echt te maken door je te richten op activiteiten die het behoud van het zeemilieu bevorderen en door mee te werken aan de verdieping van de kennis over de oceaan, de organismen die in de zee leven, het klimaat of het menselijke handelen dat gelinkt is met de zee.

Het duurzaam toerisme voor ontwikkeling maakt een culturele en ecosystemische benadering van een regio mogelijk. Deze thematiek helpt ons begrijpen hoe in bepaalde zones van de wereld de mens in harmonie leeft met de biodiversiteit die hem omringt en de mogelijkheden ervan opwaardeert. Duurzaam toerisme impliceert dat er moet worden rekening gehouden met de economische, sociale en omgevingsaspecten die eigen zijn aan een bepaalde plaats.

Het ecovoluntarisme, de participatieve wetenschappen, het opzetten van netwerken van duikers, watersporters en toeristen die zich engageren in communautaire programma's of acties voor het behoud van het milieu zijn maar een paar voorbeelden van deze nieuwe vormen van toerisme. Deze benadering steunt op een terugkeer naar de lokale volkeren en op het respect voor de lokale cultuur. Link met deze thematiek van het duurzaam toerisme.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.