FAQ - Enfants

Vraag antwoorden:
Waarom heet het Nationaal Zeecentrum Nausicaa?

Nausicaa is de voornaam van de dochter van een koning in de Griekse mythologie:

 "Odysseus had, tijdens zijn lange vaartocht, schipbreuk geleden en werd opgevangen, vlakbij het huidige Gibraltar, door de nimf Calypso. Zij werd verliefd op hem en hield hem gevangen. Na 7 lange jaren lukte het hem te ontsnappen, maar dit was nog niet het einde van zijn onheil. 17 Dagen en 17 nachten lang voer hij alleen op een vlot de Middellandse Zee over. Hij kwam weer in een storm terecht en strandde op het eiland van de Faiaken dat tegenwoordig Corfu heet. Daar ontmoette hij Nausicaa, de dochter van Alkinoös, de koning der Faiaken. Nausicaa en haar dienstmeiden gingen, na de was te hebben gedaan bij de riviermonding, met een bal spelen. Zodoende ontdekten zij  Odysseus, die halfnaakt in de struiken lag. Nausicaa, die geen vrees kende, bleef alleen achter bij de schipbreukeling.  Odysseus  raakte meteen onder de indruk van de schoonheid van het meisje. Nausicaa stelde zich voor, riep haar dienstmeiden terug en gaf ze een standje. Daarna beval zij hen Odysseus  te wassen, te kleden en eten te geven. Zij besloot vervolgens de vreemdeling naar haar vader mee te nemen. Zij liep voorop en hij achteraan om geen aanleiding tot roddels te geven.  Alkinoös ontving  Odysseus  met de grootste gastvrijheid, liet hem over zijn zeereis vertellen en terugbrengen naar Ithaka, waar hij zijn familie terugvond."

Waarom is de zee blauw?

Selectieve absorptie van het zonlicht Normaal gesproken is water doorzichtig. Toch lijkt de zee blauw, en soms groen of nog donkerder. Eigenlijk weerspiegelt de zee de kleur van de hemel. Wanneer de hemel blauw is, is de zee blauw. Wanneer de hemel grijs is, is de zee donkerder... 

De kleur van de zee hangt ook af van de diepte en de kleur van de bodem. Als de zeebodem licht is (bijvoorbeeld wit zand) en niet diep ligt, weerkaatst deze het zonlicht. Het water lijkt dan veel helderder. 

Maar waarom lijkt de zee, als je onder de zee duikt, of als je naar foto's kijkt die door duikers genomen zijn, steeds blauwer te worden naarmate het dieper wordt? 

Het gaat hier om een ander verschijnsel. Het zonlicht bestaat uit verschillende kleuren (sommige kleuren die voor ons zichtbaar zijn, kunnen wij zien als we naar een regenboog kijken). Deze verschillende kleuren kunnen niet allemaal op dezelfde manier in het water van de oceanen doordringen. Dit verschijnsel heet "selectieve absorptie" (zie het schema hiernaast). Zo verdwijnen deze kleuren, de een na de ander, naarmate het dieper wordt. Op een gegeven moment blijft er alleen blauw over. Verder is er alleen nog de duisternis van de diepten.

Waarom is de zee gezouten?

Het zeezout is op twee manieren ontstaan:

  • Gedurende miljoenen jaren werden de mineralen, die in de rotsen zaten, door het regenwater meegenomen naar de zee. Dit gebeurde vooral wanneer de regen heel zuur was door de gassen die talrijke actieve vulkanen uitstootten.
  • Op de bodem van de oceanen zelf heeft het magma mineralen gebracht. Deze mineralen werden vervolgens via een zeer langzaam proces in zout omgezet. Er zit gemiddeld 35 gram zout in een liter (of een kilogram) zeewater. Gesloten zeeën zijn meer gezouten omdat het water meer verdampt (zoals in de Dode Zee).

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.