font-for-print-ver

Heropening

Periophtalmus of slijkspringer  (Periophthalmus barbarus)Op zaterdag 28 januari 2017 heeft Nausicaa, het Nationaal Zeecentrum, de deuren opnieuw geopend na 3 drukke weken waarin door het personeel van het Zeecentrum de grote winterschoonmaak werd gehouden.
In het jaar 2017 zal Nausicaa zich toeleggen op de thematiek van het duurzaam toerisme.

Onmiddellijk bij de heropening wordt deze thematiek van het duurzaam toerisme aangeroerd in de mangrove, met de voorstelling van nieuwe dieren. Het Nationaal Zeecentrum biedt nu ook onderdak aan de op het land levende heremietkreeft (Coenobita rugosus), de periophtalmus op slijkspringer (Periophthalmus barbarus) en de wandelende tak met rode vleugels van Khao Ya (Phaenopharos khaoyaiensis).

Thematiek 2017: duurzaam toerisme bij Nausicaa

2017 - Internationale Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling - LidDe Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het jaar 2017 uitgeroepen tot het 'Internationale jaar van duurzaam toerisme voor ontwikkeling'.

Nausicaa sluit zich aan bij deze thematiek en wil aantonen dat iedereen kan kiezen voor duurzaam toerisme bij zijn keuze voor consumptie en vrijetijdsbesteding. Het is mogelijk om je acties zinvol en echt te maken door je te richten op activiteiten die het behoud van het zeemilieu bevorderen en door mee te werken aan de verdieping van de kennis over de oceaan, de organismen die in de zee leven, het klimaat of het menselijke handelen dat gelinkt is met de zee.

Het duurzaam toerisme voor ontwikkeling maakt een culturele en ecosystemische benadering van een regio mogelijk. Deze thematiek helpt ons begrijpen hoe in bepaalde zones van de wereld de mens in harmonie leeft met de biodiversiteit die hem omringt en de mogelijkheden ervan opwaardeert. Duurzaam toerisme impliceert dat er moet worden rekening gehouden met de economische, sociale en omgevingsaspecten die eigen zijn aan een bepaalde plaats.

Het ecovoluntarisme of groen toerisme, de participatieve wetenschappen, het opzetten van netwerken van duikers, watersporters en toeristen die zich engageren in communautaire programma's of acties voor het behoud van het milieu zijn maar een paar voorbeelden van deze nieuwe vormen van toerisme.

Bij Nausicaa zal deze nieuwe tendens van verantwoorde consumptie op verschillende plaatsen in de expositie worden toegelicht door de voorstelling van originele en duurzame toeristische initiatieven.

Het duurzaam toerisme zal ook aan bod komen bij de animaties, de voordrachten, de speciale evenementen...

De mangrove: een model van duurzame toeristische ontwikkeling

Vlak bij de monding van rivieren, in delta's, groeien op het overgangsstuk naar de zee speciale planten die ontzettend goed zijn aangepast aan het brakke water: de mangrove. Met hun wirwar van luchtwortels houden deze vreemde mangrovebomen het slijk vast. Zo wiegen ze heen en weer op het ritme van de getijden en herbergen een bijzondere fauna die daar onderdak en voedsel vindt. Ze doen tevens dienst als kinderopvang voor het kleine grut dat zodra het volgroeid is, vertrekt naar de zee.

De mangrove komt voor in de tropen. Het is een ecosysteem dat van levensbelang is voor de oceanen en de planeet. Dankzij het duurzaam toerisme voor ontwikkeling begrijpen we hoe in bepaalde zones van de wereld, en dan vooral in de tropen, de mens erin slaagt in harmonie te leven met de biodiversiteit die hem omringt en de mogelijkheden ervan weet op te waarderen.

Dit zijn de nieuwe kostgangers van de mangrove bij Nausicaa :

Op het land levende heremietkreeft  (Coenobita rugosus)De op het land levende heremietkreeft woont in een gebied dat zich uitstrekt van de kusten van Oost-Afrika tot aan de Stille Oceaan. Zoals alle heremietkreeften verbergt dit dier zijn weke lichaam in een geleende schelp en meet gemiddeld 1 tot 2 cm. Deze kreeftachtige is een omnivoor en afvaleter, ongeveer 70% van zijn voeding is plantaardig en 30% is van dierlijke afkomst. Het zijn kuddedieren: ze leven in kolonies in de vochtige zones tussen het strand en de bosrand. Ze eten 's nachts en ze kunnen uit het zand drinken als dit voldoende water bevat.

 

Periophtalmus of slijkspringer (Periophtalmus barbarus)De periophtalmus of slijkspringer is een typische bewoner van de mangrove. Hij leeft in de modder, op de rotsen en tussen de wortels van de mangrovebomen. Als amfibie kan de slijkspringer in het water en op het land overleven; hij kan volledig kopje-onder gaan of helemaal aan de oppervlakte blijven. Dit dier kan buiten het water ademen dankzij speciale holtes in zijn kieuwen waarin water wordt opgeslagen en die voor toevoer van zuurstof zorgen via de haarvaten van zijn mond en zijn keel. Met zijn vinnen kan hij ook stappen, zelfs springen op de modder. Ten slotte zijn de ogen van dit amfibie aangepast aan zijn levensstijl. Ze staan boven op zijn kop en kunnen in alle richtingen kijken.

 

Wandelende tak met rode vleugels van Khao Ya  (Phaenopharos khaoyaiensis)De wandelende takken met rode vleugels van Khao Ya zijn insecten met een bijzonder kenmerk: met hun langgerekte lichaam dat sterk lijkt op een takje of een stok kunnen ze zich namelijk perfect camoufleren. Bij deze dieren is parthenogenese mogelijk. Dit is een manier van voortplanting waarbij slechts één ouder nodig is. Bij gebrek aan mannetjes kunnen de vrouwelijke wandelende taken zelf levensvatbare eieren leggen waaruit dan alleen vrouwelijke nakomelingen worden geboren. Het zijn planteneters die met hun sterke kaken, mandibels genoemd, de blaadjes vermorzelen. In gevangenschap voedt de wandelende tak met rode vleugels van Khao Ya zich met bladeren van braamstruiken. Maar ook het groen van rozen-, frambozen- en zwartebessenstruiken staat op het menu, net zoals sint-janskruid.

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.