font-for-print-ver

Het beroep verzorger

Op webmaster op | Wed, 2010-05-19 10:56

technische installatie van nausicaa Wat houdt het beroep verzorger bij een aquarium als Nausicaa in?

Dieren verzorgen bestaat uit een hele reeks bijzonder gevarieerde activiteiten, het is een beroep waarbij je je nooit verveelt!

In feite bestaat de taak van een verzorger uit het voorbereiden en faciliteren van de ontmoeting tussen bezoekers en dieren.Dit betekent voor ieders welzijn zorgen, de beste levensomstandigheden voor de dieren creëren, en aan de bezoeker de beste observatiemogelijkheden en de boeiendste informatie bieden. Om deze taak te vervullen, moet de verzorger bijzonder polyvalent, volhardend en vooral gepassioneerd door dit beroep zijn.

Voeding en verzorging

De verzorger zorgt voor de gezondheid van de dieren: hij waakt zowel over de gezondheid van de dieren bij de exposities als over de gezondheid van de dieren in de reservaten of die in quarantaine zijn geplaatst.

Om ze te voeden, evalueert hij de voedingsbehoeften, organiseert hij de controles op hun voedingsinname en het wegen (meten, indelen en registreren) en varieert hij de maaltijden.

Hij kweekt plankton om de pasgeborenen en de kwallen te voeden. Hij houdt zich ook bezig met gewone medische zorg: behandelingen toepassen, doseringen berekenen, de preventieve behandelingen plannen en de coördinatie verzorgen met de Aquariologieverantwoordelijke onder toezicht van de aan het zeecentrum verbonden dierenarts.

Voor de moeilijkere en complexere zorg worden er extra consultaties gegeven door gespecialiseerde dierenartsen en onderzoekers die soms van de andere kant van de wereld moeten komen. De dierenarts dient ook zijn goedkeuring te geven voor de therapeutische keuzes en medicijnbestellingen.De training van de Californische zeeleeuwen

Voor sommige dieren zoals de zeeleeuwen ontwikkelt de verzorger technieken om ze nieuwe gedragingen aan te leren. Deze gedragingen dienen voor de medische training of voor het stimuleren van hun mentale en fysieke capaciteiten.

 

Verzorgen van de dierenpopulaties

De verzorger zorgt voor de goede werking van de aquariums en de kwaliteit van het water. Hij maakt de bakken schoon (de ruiten aan de kant van de dieren, de wanden, de decors, etc.) en verricht kleine onderhoudswerkzaamheden (aquariums inrichten en kleine aquariumuitrustingen onderhouden). Voor de grote bassins moet hij soms duiken om zijn werkzaamheden uit te voeren.

De verzorger neemt ook deel aan vangstcampagnes om sommige dieren uit hun natuurlijke omgeving te halen en neemt contact op met leveranciers. Het is belangrijk dat de vangstmethoden milieuvriendelijk zijn.

Om te voorkomen dat dieren uit hun natuurlijke omgeving worden gehaald, heeft Nausicaa technieken en methoden ontwikkeld voor fok- en kweekprogramma's binnen zijn eigen reservaten. Deze bestaan onder andere voor de koralen, tropische vissen, kwallen, de Afrikaanse pinguïns en het plankton.

 

Een dag uit het leven van een verzorger bij Nausicaa

De dag begint al om 7 uur 's ochtends om de expositie voor te bereiden alvorens het centrum om 9.30 uur open te stellen voor publiek. Bij deze bijeenkomsten wisselen we nieuwtjes uit en vragen we elkaar om hulp bij de voorbereiding van de exposities. Elke week wordt er vooraf een takenrooster opgesteld om ieders werk te organiseren. 9.30 uur: tijd om allemaal samen koffie te drinken en de rest van de dag te organiseren.

Deze wordt gewijd aan het voorbereiden en uitdelen van de voeding aan de dieren, de animatie-uren, het onderhouden van de reservaten, het verzorgen van eventuele zieke dieren (onder toezicht van de aan het zeecentrum verbonden dierenarts), het registreren van het uitgevoerde werk en natuurlijk het observeren van de dieren, een taak die essentieel is, maar waarvoor wij regelmatig tijd tekort komen.

Hoewel wij vaste werktijden hebben, brengen wij weleens meer tijd door bij onze "bewoners" om ze te verzorgen of een defecte installatie te repareren. De dieren hebben voorrang, want ze zijn in zekere zin onze "schatkist". Voor hen komen de bezoekers immers naar Nausicaa

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.