font-for-print-ver

Het Charter en het paspoort van de Burger van de Oceaan

océan Photo DigitalvisionEr is in feite slechts één Wereldoceaan die 72% bedekt van de oppervlakte van de Aarde en die essentieel is voor de mensheid.


 

Vandaar het idee van Burgerschap van de Oceaan, maar wat is dat eigenlijk?

Het Burgerschap van de Oceaan is een concept van het Wereldoceaannetwerk (World Ocean Network) dat als doel heeft iedereen medeverantwoordelijk te maken voor de toekomst van de Oceaan. Het begrip burgerschap impliceert een nauwe band tussen de Oceaan en de burgers. Het geeft het gevoel bij die Wereldoceaan te horen en vraagt aan iedereen een actieve deelname om de toekomst van de Oceaan veilig te stellen.

Burger van de Oceaan zijn verwijst naar een gemeenschappelijk belang dat hoger ligt dan individuele belangen. Het geeft rechten en plichten. Het recht om te genieten van de hulpbronnen van de Oceaan en de plicht om die te vrijwaren en in stand te houden voor het nageslacht. 

 

Waarom een Burgerschap van de Oceaan?

De Oceaan bedekt meer dan 70% van de oppervlakte van de planeet. Hij speelt een beslissende rol in het evenwicht op aarde en neemt deel aan alle basismechanismen van het leven. Nochtans ondergaat de Oceaan voortdurend de nadelige gevolgen van de menselijke activiteit. De jongste vijf jaar werden gekenmerkt door een voorheen nooit geziene verslechtering (vervuiling, afname van de hulpbronnen, verdwijnen van mariene soorten…).

Omdat de Oceaan bedreigd is, omdat zijn rol vitaal is voor het leven op aarde, omdat onze toekomst en deze van de toekomstige generaties afhangt van onze acties om de Oceaan te behoeden, omdat de inspanningen van de burgers de verloedering kunnen tegengaan… is het  nodig om een Burgerschap van de Oceaan in het leven te roepen en te zorgen voor een verstandig en duurzaam beheer van de Oceaan.

Voor wie is het Burgerschap van de Oceaan?

Het richt zich tot alle bewoners van onze planeet. Tot iedereen die zich bewust is van de toestand van de Oceaan en de noodzaak inziet om zelf een steentje bij te dragen tot het behoud van de Oceaan.

Hoe wordt men Burger van de Oceaan?

Elke Burger van de Oceaan krijgt een paspoort. Het dient als gids, als leidraad voor een zeker gedrag en bevat ideeën voor activiteiten. Het laat de Burger van de Oceaan toe om te informeren, te sensibiliseren maar ook om de gevoerde acties in kaart te brengen. 

Wie Burger van de Oceaan wordt, engageert zich voor de bescherming van de Oceaan. Het betekent woordvoerder van de Oceaan op aarde worden, en deelnemen en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Wereldoceaan voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. 

 

Rechten en plichten van de Burger van de Oceaan

Het Paspoort van de Burger van de Oceaan geeft volgende rechten:

  • Genieten van een bevoorrecht onthaal bij alle leden van het Wereldoceaannetwerk, waaronder zeecentra, aquariums en musea in de hele wereld.
  • Zijn stem laten horen als verdediger van een werelderfgoed.
  • Erkend worden als Ambassadeur van de Oceaan (eretitel) Maar er zijn ook plichten:
  • Zich informeren bij de instellingen van het Wereldoceaannetwerk en woordvoerder worden van hun acties.
  • Promotie voeren voor een beter beheer van het mariene ecosysteem en de hulpbronnen.
  • Zijn stem laten horen telkens gevaar dreigt voor de Oceaan. De Burger van de Oceaan vindt gehoor en steun voor zijn actie bij Nausicaa, maar ook bij alle andere leden van het Wereldoceaannetwerk. Door informatie te zoeken en te verspreiden, door het peterschap op te nemen voor nieuwe leden, door deel te nemen aan acties, komen de Burgers van de Oceaan in aanmerking voor de titel van ‘Ambassadeur’.

 

Het Paspoort van de Burger van de Oceaan

passeport du citoyen de l'océanAlle informatie over het paspoort van de Burger van de Oceaan is beschikbaar op de website http://www.worldoceannetwork.org/

Voor meer informatie of om uw paspoort (voor volwassenen) aan te vragen, kunt u ons contacteren.

Het paspoort kan overigens overal ter wereld worden aangevraagd in Afrika, Azië, Noord-Amerika, Zuid-AmerikaEuropa en in de Franse Overzeese Gebieden.

Klik hier om gratis Acrobat Reader te downloadenPDF-documenten kunt u raadplegen met Acrobat Reader, kliek hier of op het logo om het programma gratis te downloaden

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.