font-for-print-ver

Expositie 'Oceaan en Klimaat, te heet voor deze planeet !'

Nausicaa - Nieuwe expositie 'Oceaan en Klimaat, te heet voor deze planeet !'Op donderdag 2 april 2015 opent Nausicaa een expositie: Océan & Climat : chaud devant ! - Oceaan & klimaat: te heet voor deze planeet! Deze expositie, gerealiseerd in samenwerking met Météo-France en het Natuurhistorisch Museum van Frankrijk, is vanaf vrijdag 3 april 2015 toegankelijk voor het publiek.

Frankrijk is de officiële gastheer van de 21ste Klimaatconferentie in december 2015 en de hele wereld staat klaar om te zorgen voor een minder warme toekomst! Nausicaa en de partners van het Platform Oceaan Klimaat 2015 verenigen dit jaar al hun krachten om de Oceaan op de agenda te plaatsen van de besprekingen van de COP21. Nausicaa legt zich toe op de thematiek Oceaan-Klimaat en zal het publiek sensibiliseren over het belang van de oceanen bij de klimaatregeling.

Volg vanaf nu en tot aan de klimaatconferentie Parijs 2015 alle nieuws en alle besprekingen over het klimaat op:

Blog Rio+20 Nausicaa: http://rioplus20nausicaa.wordpress.com/
Scoop it Nausicaa Sea News : http://www.scoop.it/u/nausicaa-sea-news
Thema Oceaan & Klimaat: http://www.scoop.it/t/ocean-et-climat-un-equilibre-necessaire

Expositie in Nausicaa: Océan & Climat : chaud devant ! - Oceaan & klimaat: te heet voor deze planeet!

De oceaan vormt het hart van de gigantische wereldklimaatmachine. Maar die ontzaglijk grote oceaan en zijn ongelofelijke diversiteit van dier- en plantensoorten worden vandaag getroffen door de klimaatontregeling en hierdoor wordt het totale natuurlijke evenwicht van de aarde verstoord. Deze fenomenen hebben een impact op onze globale manier van leven: gezondheid, veiligheid, voeding, economie, woonmilieu, cultuur, tewerkstelling... Toch beschikt de blauwe planeet over een reusachtig potentieel om ons te helpen bij het hervinden van dat natuurlijke evenwicht en de oceaan kan aan de grondslag liggen van innovaties en activiteiten die de toekomst moeten veilig stellen.

De mensheid kan de wereld op een andere manier gaan bekijken en kan het natuurlijke evenwicht herstellen, de natuurlijke hulpmiddelen beter gebruiken, de milieuverontreiniging bestrijden, innoveren en nieuwe activiteiten uitbouwen om werk en rijkdom te genereren... 

Om dit onderwerp in de kijker te zetten heeft Nausicaa een heel aangrijpende expositie uitgedacht die inzicht geeft in de rol van de oceaan, die duidelijk maakt hoe de klimaatopwarming ons dagelijks leven beïnvloedt en die aanzet tot handelen om deze klimaatwijziging aan te pakken en de omvang ervan te beperken.  

Wat houdt die klimaatopwarming in? 

De klimaatopwarming heeft nu al een invloed op het complexe evenwicht dat de aarde verbindt met de oceaan... De aarde wijkt terug voor de aanstormende golven en de kusten brokkelen af in de zee. Bij elke grote storm dringen die golven dieper het land in en laten een allesverwoestend spoor achter. In de 4D-film van de expositie 'Océan & Climat : chaud devant !' worden deze kustfenomenen op spectaculaire wijze getoond. Onze globale manier van leven wordt door die fenomenen bedreigd: veiligheid, gezondheid, voeding, economie, woonmilieu, cultuur, tewerkstelling... 

Voor de eerste keer in de geschiedenis kan de mens tijdens zijn levensloop getuige zijn van een diepgaande mutatie van de planeet, een verandering die hij zelf heeft veroorzaakt. Getuige, maar ook actieve deelnemer: hij kan initiatieven nemen om de klimaatopwarming aan te pakken.

Broeikaseffect, wat is dat?

Hoe staat het met het klimaat? Het broeikaseffect is een natuurlijk mechanisme. Zonder dit fenomeen is er geen leven mogelijk! Twee derde van de zonne-energie wordt opgeslorpt door de atmosfeer, de bodem en de oceaan. Het overblijvende deel wordt door de wolken, de atmosfeer en het aardoppervlak teruggekaatst naar de ruimte. De atmosfeer en het aardoppervlak geven op hun beurt infraroodstraling af die door de wolken en de broeikassen wordt geabsorbeerd en grotendeels wordt teruggestuurd naar de aarde. De warmte komt gevangen te zitten, een beetje zoals in een serre. Het broeikaseffect wordt nu groter omdat er steeds meer broeikasgassen worden uitgestoten. De besluiten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climat Change, intergouvernementeel forum voor de klimaatverandering) in 2014 zijn onherroepelijk: de klimaatopwarming is een vaststaand feit. Al 200 jaar zet de industrialisering zich sterk voort en neemt het gebruik van energiebronnen zoals olie en steenkool pijlsnel toe. Wij hebben in minder dan twee eeuwen meer CO2 in de atmosfeer geloosd dan de natuur in ettelijke duizenden jaren. De atmosfeer warmt op, de oceaan ook.

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.