font-for-print-ver

Educatiestructuren

Ministerie van Nationale Opvoeding

Lid van de onderwijsdistrict Rijsel

Nausicaa en het ministerie van Nationale Opvoeding hebben een raamakkoord ondertekend voor een samenwerking waarbij de Oceaan het centrale thema wordt van de duurzame ontwikkeling en de opvoeding van jongeren. 

Het ministerie van Nationale Opvoeding ondersteunt de educatieve actie van Nausicaa via het rectoraat van het onderwijsdistrict Rijsel en de districtsinspectie van Pas-de-Calais. .

 

 

 

Lid van de rectoraat van het onderwijsdistrict Rijsel en de districtsinspectie van Pas-de-Calais

Het team van animators wordt bijgestaan door een docententeam om zo op ieders vraag te kunnen ingaan. Daartegenover staat dat Nausicaa zijn pedagogische middelen ter beschikking stelt om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Nausicaa heeft ook netwerkactiviteiten lopen met andere zeecentra, wetenschappelijke cultuurcentra en verenigingen die verspreid zijn over de hele wereld.

 

 

Het CANOPE-netwerk

Lid van de CANOPE-netwerkScéren wordt Canopé, het netwerk voor pedagogische vorming en begeleiding. Deze naamswijziging gaat gepaard met een nieuw editoriaal en digitaal aanbod en een nieuwe dienstverlening gericht op het welslagen van de studenten. Het Canopé-netwerk geeft de middelen en de educatieve informatie van Nausicaa door.

 

Het CCSTI-netwerk

Nausicaa is ook partner van het CCSTI-netwerk (Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle; centra voor wetenschappelijke, technische en industriële cultuur) van deze regio. Een CCSTI is een structuur die tot doel heeft om de uitwisseling tussen de wetenschappelijke wereld en het grote publiek te stimuleren. Deze missie kadert in het streven naar kennisdeling, naar actief burgerschap, om iedereen de kans te bieden de nieuwe uitdagingen die gelinkt zijn met deze kennistoename te kunnen aangrijpen. In deze context wil het CCSTI vooral de aandacht vestigen op het effect van de kennisevolutie op de omgeving van de burger en ook op de gevolgen ervan. Door acties op het touw te zetten draagt het CCSTI bij tot de bewustwording van het individu in het belang van een collectieve toekomst en dit door de kennis over de wetenschap en de uitdagingen ervan te vergroten bij de burgers. In dat opzicht streeft het CCSTI naar een multidisciplinaire en transversale benadering van de begrippen wetenschap en techniek en onderneemt het stappen voor het opzetten van partnerships en implementaties om een zo groot publiek te bereiken dat zowel qua oorsprong als geografische inworteling heel divers is. 

Het EEDD-netwerk 

Lid van de GRAINE Pays du NordDe verenigingen waren de eerste om acties uit te werken op het gebied van milieuopvoeding. Van de 300 organisaties die zich bezighouden met het milieu van onze regio zijn er momenteel een honderdtal die werken op het domein van de milieuopvoeding.  Om aan een sterke sociale vraag te voldoen, hebben deze organisaties zich verenigd in een netwerk. Nausicaa is lid van dit netwerk via 'GRAINE Pays du Nord' (regionaal verbond van verenigingen die zich toeleggen op milieuonderwijs en ecoburgerschap) en 'Réseau Ecole et Nature' (nationaal netwerk voor vormingswerk en milieubescherming).

 

KENT COUNTY COUNCIL

Lid van het Kent County CouncilDe oudste van deze samenwerkingsverbanden, tussen Nausicaa, Kent County Council en het Rectorat de l'Académie de Lille. Er werden educatieve middelen met het thema ecoburgerschap ontwikkeld en geschikt gemaakt, en verbeteringen in onze exposities aangebracht om onze Britse buren beter te kunnen ontvangen. De onderwijzers laten nog steeds hun leerlingen hiervan profiteren.

http://www.kent.gov.uk/

 

 

 

De stichting RiverOcean

Lid van het RiverOcean FoundationBinnen een ander partnerschap is Nausicaa een samenwerkingsverband aangegaan met de in Brighton (Engeland) gevestigde Stichting RiverOcean. Het betreft hier de uitwisseling, tussen spelers op het gebied van milieu-educatie, van hun respectieve ervaringen en kennis. Door het organiseren van evenementen voor het grote publiek ("Festival de la Plage" in Boulogne-sur-mer en "Low Tide" in Brighton), bedoeld om de Oceaan en zijn omgeving te ontdekken en te respecteren, hebben de Engelse en Franse deelnemers activiteiten ontplooid en kunnen zij de door hun Europese collega's toegepaste technologieën als inspiratiebron gebruiken.

http://www.riverocean.org.uk/

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.