font-for-print-ver

Plaatsen van een merkteken op een walvishaai in Djibouti

Een merkteken op een walvishaai (Rhincodon typus)Vanaf de maand november (en gedurende de hele winter) verblijven de walvishaaien in de golf van Tadjourah, waar zich een grote hoeveelheid plankton bevindt. Om ze te beschermen, moeten we ze beter leren kennen; daarom nemen sinds 2004 jaarlijks verscheidene vrijwilligers deel aan een missie van één of twee weken, georganiseerd door MEGAPTERA/Exagone in het zuidwesten van de Golf van Tadjourah, met als doel de gewoonten en de verplaatsingen van de walvishaaien verder te bestuderen en dit vooral ter hoogte van het strand van Arta en in de Ghoubbet al-Karab.

Ludwig COULIER, haaienverzorger bij Nausicaa, gaat met het team van MEGAPTERA mee op de markeringscampagne 2017 die plaatsvindt van 16 tot 23 december en waarbij drie merktekens op walvishaaien worden geplaatst.

Dit avontuur is elke dag rechtstreeks te volgen op de Facebook-pagina van Nausicaa en op www.nausicaa.fr. # Missie Djibouti december 2017 - Logboek van Ludwig - Haaienverzorger bij Nausicaa

Missie Djibouti 2017

Het team dat dit merkteken gaat aanbrengen, wordt geleid door Daniel JOUANNET van de vereniging MEGAPTERA. 

Tijdens deze campagne zal Ludwig elke dag nieuws over de missie posten op onze Facebook-pagina en onze sociale netwerken. Zodra het merkteken is geplaatst, kan het traject van de gemerkte haai worden gevolgd op een site. En als de expeditie is afgelopen, zal Nausicaa tv-studio de originele beelden van deze markeringscampagne tonen.

Dankzij het merkteken kan dit emblematische dier worden bestudeerd: levenswijze, migratie, voortplanting ... zoveel aspecten van deze soort die onder de loep kunnen worden genomen. Met het aangebrachte merkteken kan allerhande informatie worden verzameld: diepte, temperatuur, helderheid. Tijdens het onderzoek zullen de verzamelde gegevens gedecodeerd en geanalyseerd worden door wetenschappers om zo het gedrag en de verplaatsingen van het dier te kunnen volgen. Op die manier kan de soort beter worden beschermd. 

De walvishaai (Rhincodon typus) is het grootste, maar vrijwel ook het meest onbegrepen dier ter wereld. Deze reus van de zee is ongevaarlijk voor de mens en voedt zich vooral met plankton, algen en microscopische diertjes die hij met zijn brede muil opslokt. Zijn langgerekte en logge lichaam is bedekt met een grijsachtig vel in een typisch dambordmotief. De walvishaai kan 20 meter lang worden en leeft in de open zee en in de tropische, warme oceanen. 

De walvishaai is sinds 2003 opgenomen in Bijlage 2 van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten van wilde dieren en planten).

MEGAPTERA

MEGAPTERA is een Franse organisatie voor observatie, kennis en bescherming van zeezoogdieren en de walvishaai. De MEGAPTERA-aanpak is ontstaan uit de bewustwording van de rijkdom, van de specificiteit, maar ook van het gebrek aan indicatoren over deze populaties in de regio van de Indische Oceaan. De kernbegrippen zijn hier: onderzoek, vorming en duurzaam behoud. Om de walvishaai beter te leren kennen doet de vereniging MEGAPTERA regelmatig aan foto-identificatie en markering. Ze plaatst merktekens op deze reuzen van de zee. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de maatschappij Exagone, hoofdsponsor van de missies. 

Missie Djibouti december 2017 - Logboek van Ludwig - Haaienverzorger bij Nausicaa

Zaterdag 16 december 2017

De missie Djibouti 2017 begint heel, heel straf. We zijn deze ochtend aangekomen op de boot. Na het eten zijn we vertrokken om walvishaaien te spotten. 

Na 2 uur varen in de Golf van Tadjourah hebben we 10 keer walvishaaien gezien, in totaal 6 verschillende dieren: allemaal mannetjes met een lengte van ongeveer 4 meter.

Deze avond hebben we aan de achterkant van de boot schijnwerpers geplaatst om plankton aan te trekken. En half uurtje later hebben we bezoek gehad van een mooi mannetje van 4,5 meter. Hij is meer dan een uur bij de duikers gebleven. Een magisch moment!   

We denken er trouwens aan om de merktekens 's nachts te plaatsen. 

Tot morgen voor nieuwe avonturen.

Zondag 17 december 2017

Missie – dag 1

Requin-baleine (Rhincodon typus)Samen met het plaatsen van 3 merktekens op de walvishaaien voeren we bij elke ontmoeting ook een foto-identificatie uit.

Op de foto's die we overdag hebben genomen, bestuderen we de plaatsing van de verschillende vlekken van de haai in een welbepaalde zone, juist boven de linkerborstvin, aan de achterkant van de kieuwen. Het patroon komt overeen met hun digitale afdruk.

Zo kunnen we alle individuen die we tegenkomen, identificeren.

Maandag 18 december 2017

Ons derde merkteken is geplaatst!

Missie uitgevoerd tijdens onze ochtendduik. De zee was rustig. We zijn 2 haaien tegengekomen en we hebben beslist om het merkteken te plaatsen op de grootste van de twee: een mannetje van 4,5 meter.

Deze namiddag hebben we het oostelijke deel van het beschermd marien gebied (MPA) van Arta in de Golf van Tadjourah afgezocht op walvishaaien.

Zonder succes.

Terug naar de westelijke kant zoals de vorige dagen om verder te gaan met de foto-identificatie: 3 ontmoetingen waarvan twee met haaien die we de vorige dag hebben gemerkt. 

Dinsdag 19 december 2017

Geweldig nieuws!

Onze inspanningen worden beloond. 

Vandaag hadden we een paar minuten toegang tot internet: de 3 merktekens werken.  

We hebben al informatie ontvangen over de locatie van de 3 walvishaaien!  

Woensdag 20 december 2017

Vroeg vertrokken naar de Golf van Ghoubbet al-Karab.

Om 7.00u zijn we gestart met het zoeken naar haaien in deze nieuwe zone. 

Geen ontmoetingen op deze plek, we hebben dan beslist om terug te keren naar 'Ras Coraly', de zone waar we sinds zaterdag bezig zijn.

Deze namiddag hebben we onze zoektocht met succes voortgezet.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het lasermeetsysteem in te zetten en hebben dan ook met grote nauwkeurigheid twee gemerkte haaien kunnen meten (deze die we gemerkt hebben op de eerste dag!).

Gedurende de dag hebben we 5 ontmoetingen met 3 verschillende individuen opgetekend.

Donderdag 21 december 2017

We bevinden ons nog steeds in de zone 'Ras Coraly' waar we begin van de week haaien hebben gemerkt.

Bij de tocht van 7.00u hebben we 4 ontmoetingen gehad met 3 verschillende individuen waarvan twee gemerkt waren (we hebben ze Téria en SharkyDJ3 genoemd).

Met behulp van het lasersysteem hebben we SharkyDJ3 gemeten; de enige gemerkte walvishaai waarvoor we die informatie nog niet hadden.

Deze namiddag: nieuwe tocht. Opnieuw 4 ontmoetingen met dezelfde individuen.

Vrijdag 22 december 2017

Nog veel ontmoetingen op deze laatste dag! We hebben opnieuw 3 walvishaaien kunnen observeren.
De missie Djibouti 2017 heeft al onze verwachtingen ingelost: zeer mooie ontmoetingen (een vijftigtal in totaal), het plaatsen van 3 satellietmerktekens, lasermetingen van 3 gemerkte individuen en al bevestiging van de goede werking van de merktekens aangezien we reeds gegevens hebben ontvangen.

Dinsdag 26 december 2017

Position des trois requins-baleines au 26 décembre 2017

In de eerste 48 uur van de missie konden de drie merktekens worden geplaatst op drie mannetjes die tussen 4 en 6 meter lang waren. De drie haaien werden geïdentificeerd en kregen de namen TERIA, AGNES en SHARKYDJ3. Deze drie merktekens zijn zo geprogrammeerd dat ze na 153 dagen loskomen. Ze gaan het mogelijk maken om de evolutie en het gedrag van de haaien gedurende deze periode te bestuderen: duikdiepte, duur van de onderdompelingen, watertemperatuur, helderheid ... 

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.