font-for-print-ver

UICN

Lid van UICNSinds november 2006 is Nausicaa lid van de Union Mondiale pour la Nature (Mondiale Unie voor de Natuur). Deze organisatie heeft als taak samenlevingen over de hele wereld te beïnvloeden, te stimuleren en te helpen zodat ze de integriteit en de diversiteit van de natuur behouden en ervoor waken dat alle natuurlijke bronnen eerlijk en ecologisch duurzaam worden gebruikt.

De IUCN erkent de kwaliteiten van het Nationaal Zeecentrum als instrument om het grote publiek te sensibiliseren over het respecteren van het zeemilieu

De toelating tot de Union Mondiale pour la Nature (Mondiale Unie voor de Natuur) stelt Nausicaa in staat een grotere invloed uit te oefenen op de acties en het beleid met betrekking tot natuurbehoud en duurzame ontwikkeling en om standpunten over belangrijke hedendaagse kwesties op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau naar voren te brengen.

Deze Unie vertegenwoordigt het grootste democratische akkoord over het  milieu. Ze werd in 1948 opgericht onder de naam World Conservation Union en telt momenteel 82 landen, 111 regeringsorganen, meer dan 800 NGO's en ca. 10.000 wetenschappers en deskundigen uit 181 landen..

Nausicaa het Centrum voor ontdekking van en educatie over het zeemilieu laat de Unie delen in zijn kennis van het zeemilieu. Daarbij organiseert het Nationaal Zeecentrum, sinds de opening in 1991, concrete acties om het grote publiek te sensibiliseren over het zeemilieu door middel van exposities, bijzondere evenementen die de noodzaak tot collectief handelen benadrukken, ontmoetingen met deskundigen op het gebied van de zeewereld... Nausicaa is, als oprichter van het World Ocean Network, al voor een zeer groot deel betrokken bij diverse grootscheepse internationale acties. Het Nationaal Zeecentrum kan op deze wijze de Union Mondiale pour la Nature (Mondiale Unie voor de Natuur) laten profiteren van zijn betrokkenheid op de 5 werelddelen, met name door zijn contacten met professionals die het grote publiek sensibiliseren. Bovendien is Philippe VALLETTE, Algemeen directeur van Nausicaa, lid van de groep "Mer et Littoral" (Zee en Kust) van de Franse afdeling van de IUCN.

Door zijn toelating tot de Unie versterkt Nausicaa zijn streven om op alle niveaus te handelen om zijn bewustmakingsboodschap bij de meerderheid te verspreiden.

http://www.iucn.org/

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.