font-for-print-ver

Wereldoceaannetwerk

Er is één Wereldocaan, de essentie van het leven op aarde waarvoor ieder mens de verantwoordelijkheid draagt.

Wij hebben maar één enkele oceaan en deze is essentieel voor het leven... We moeten samenwerken!

Het Wereldoceaannetwerk - een planetair initiatief voor de Oceaan

Het WERELDOCEAANNETWERK (WON) werd in 2002 op initiatief van Nausicaa opgericht en is een internationale vereniging die musea, aquaria, wetenschappelijke centra, liefdadigheidsinstellingen met een educatieve doelstelling, en niet-gouvernementele instituten en organisaties samenbrengt.

De doelstelling van het WON is het sensibiliseren van het publiek over het belang van de oceaan voor de mensheid alsook over de impact van ons dagelijks handelen op het zeemilieu.

De prioriteiten van het Wereldoceaannetwerk zijn, vanaf de oprichting in 2002:De mensen bewustmaken van de fundamentele rol die de Oceaan speelt in het dagelijks leven; het grote publiek informeren over de staat van de oceanen; de complexiteit van de zeeproblematiek uitleggen; het duurzaamheidbeleid bekendmaken en de mensen betrekken via hun consumptiegewoonten; en de wil motiveren om zich een verantwoord gedrag eigen te maken ten gunste van het zeemilieu.

 

Het Wereldoceaannetwerk wil een Oceaanburgerschap creëren

vagueHet Wereldoceaannetwerk bestaat uit 250 partnerorganisaties over de 5 Werelddelen. De organisaties die deel uitmaken van dit netwerk zijn educatieve organisaties, aquaria, wetenschappelijke centra, natuurhistorische musea, dierentuinen, media, NGO's etc. en bereiken elk jaar meer dan 250 miljoen mensen over de hele wereld. De rol die ze kunnen spelen bij de ontwikkeling van strategieën voor communicatie met het grote publiek, is reëel en heeft een impact op het sensibiliseren over de zeeproblematiek en het behoud van de oceaan en zijn identiteit. Elk van deze instituties opereert op lokaal niveau maar de ontwikkeling van partnerschappen en het gemeenschappelijke werk binnen het netwerk maken een mondiale impact mogelijk.

Acties en een programma

Het Wereldoceaannetwerk heeft een gemeenschappelijke wetenschappelijke communicatiecampagne gelanceerd om een appèl te doen op miljarden mensen over de hele wereld voor de tien komende jaren.

Het Netwerk heeft bewustmakingsmiddelen gecreëerd zoals het Wereld Oceaan Paspoort (de houder van dit paspoort verplicht zich als Oceaanburger te handelen voor de toekomst van de Oceaan met individuele of gemeenschappelijke acties).

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.