font-for-print-ver

Wettelijke vermeldingen

Editor

Nausicaa - Centre National de la Mer - Boulevard SAINTE-BEUVE - BP 189 - 62203 BOULOGNE-SUR-MER Cedex - FRANKRIJK - Tel: 00 33 (0)3 21 30 99 99

Société d'Exploitation du Centre National de la Mer - SAEM met een kapitaal van €1.809.560 - RCS BOULOGNE-SUR-MER B 378 074 744 00020.

Publicatiedirecteur

Philippe VALLETTE, Algemeen Directeur van Nausicaa. 

Hoofdredacteur

Dienst Communicatie van Nausicaa.

Webmaster

Dienst Communicatie van Nausicaa. 

Hosting

ORNIS SA - ENERGY PARK 5 - 136 Boulevard de VERDUN - 92400 COURBEVOIE - Tel: 00 33 (0)1 56 37 73 73.

Ontwerp

Nausicaa – X-PRIME
"Childrens' Corner"'s Games: Péoléo - Nausicaa.
"A Thousand and One Educational Resources": Coralie SAUDO - Nausicaa.

Copyright

Op deze site worden de auteursrechten gerespecteerd. Alle auteursrechten van beschermde werken die op deze site worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt, zijn voorbehouden. Tenzij er toestemming gegeven is, is het verveelvoudigen en raadplegen van werken anders dan voor persoonlijk en individueel gebruik verboden.

Alle teksten, illustraties (zoals foto's, video's en muziek), software en databanken op deze site vallen onder het auteursrecht en mogen zonder schriftelijke toestemming van Nausicaa niet worden gebruikt of verveelvoudigd. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk procedé dan ook is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nausicaa, verboden en is een vorm van piraterij waarop artikel L.335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle) van toepassing zijn.

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Franse "Informatique et Libertés"-wet, worden uw gegevens doorgegeven aan de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)", onder het nummer 1620784 v 0. . Dit mailadres wordt aan geen enkele partner doorgegeven, alleen Nausicaa kan het gebruiken om contact met u op te nemen. 

Nausicaa verplicht zich om de door u verstrekte informatie niet aan derden door te geven. Deze informatie is immers vertrouwelijk en wordt door de interne afdelingen uitsluitend gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatie van informatieve of commerciële aard met betrekking tot Nausicaa. Derhalve hebt u, conform de Franse wet op de informatica en vrijheden van 6 januari 1978 (la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978), het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te rectificeren of om beroep aan te tekenen. Hiervoor hoeft u bij ons enkel per post een verzoek in te dienen met uw achternaam, voornaam en adres ter attentie van de Service Informatique de Nausicaa - Centre National de la Mer, Boulevard SAINTE-BEUVE, BP 189, 62200 BOULOGNE-SUR-MER Cedex, FRANKRIJK.

Links

Het aanmaken van links naar deze site is toegestaan, mits de aangemaakte links in een nieuw venster worden geopend, naar de homepage van de site www.nausicaa.fr verwijzen, Nausicaa geïnformeerd is over het aanmaken van deze links en van tevoren zijn toestemming heeft gegeven.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.