font-for-print-ver

Wereldoceaannetwerk

Er is één Wereldocaan, de essentie van het leven op aarde waarvoor ieder mens de verantwoordelijkheid draagt.

Wij hebben maar één enkele oceaan en deze is essentieel voor het leven... We moeten samenwerken!

Het Wereldoceaannetwerk - een planetair initiatief voor de Oceaan

Het WERELDOCEAANNETWERK (WON) werd in 2002 op initiatief van Nausicaa opgericht en is een internationale vereniging die musea, aquaria, wetenschappelijke centra, liefdadigheidsinstellingen met een educatieve doelstelling, en niet-gouvernementele instituten en organisaties samenbrengt.

De doelstelling van het WON is het sensibiliseren van het publiek over het belang van de oceaan voor de mensheid alsook over de impact van ons dagelijks handelen op het zeemilieu.

De prioriteiten van het Wereldoceaannetwerk zijn, vanaf de oprichting in 2002:De mensen bewustmaken van de fundamentele rol die de Oceaan speelt in het dagelijks leven; het grote publiek informeren over de staat van de oceanen; de complexiteit van de zeeproblematiek uitleggen; het duurzaamheidbeleid bekendmaken en de mensen betrekken via hun consumptiegewoonten; en de wil motiveren om zich een verantwoord gedrag eigen te maken ten gunste van het zeemilieu.

 

Het Wereldoceaannetwerk wil een Oceaanburgerschap creëren

vagueHet Wereldoceaannetwerk bestaat uit 250 partnerorganisaties over de 5 Werelddelen. De organisaties die deel uitmaken van dit netwerk zijn educatieve organisaties, aquaria, wetenschappelijke centra, natuurhistorische musea, dierentuinen, media, NGO's etc. en bereiken elk jaar meer dan 250 miljoen mensen over de hele wereld. De rol die ze kunnen spelen bij de ontwikkeling van strategieën voor communicatie met het grote publiek, is reëel en heeft een impact op het sensibiliseren over de zeeproblematiek en het behoud van de oceaan en zijn identiteit. Elk van deze instituties opereert op lokaal niveau maar de ontwikkeling van partnerschappen en het gemeenschappelijke werk binnen het netwerk maken een mondiale impact mogelijk.

Acties en een programma

Het Wereldoceaannetwerk heeft een gemeenschappelijke wetenschappelijke communicatiecampagne gelanceerd om een appèl te doen op miljarden mensen over de hele wereld voor de tien komende jaren.

Het Netwerk heeft bewustmakingsmiddelen gecreëerd zoals het Wereld Oceaan Paspoort (de houder van dit paspoort verplicht zich als Oceaanburger te handelen voor de toekomst van de Oceaan met individuele of gemeenschappelijke acties).

Het Wereld Oceaan Paspoort

Tegenwoordig leeft de helft van de bevolking op Aarde op minder dan 80 kilometer van de kust. Omdat de bewoners van de werelddelen niet genoeg rekening houden met de Oceaan, heeft het Wereldoceaannetwerk, waar wij lid van zijn, unilateraal besloten om het statuut van Oceaanburger uit te roepen.

Uitgaande van het principe dat "Voor de toekomst van de blauwe planeet, elk van onze handelingen telt", werd Wereldoceaandag op 8 juni 2004 voor alle deelnemende organisaties van het Netwerk de gelegenheid om het "Wereld Oceaan Paspoort" te lanceren. Omdat wij enkel beschermen wat ons aangaat, zetten de Oceaanburgers zich in en handelen zij binnen hun eigen omgeving voor een mondiale impact: het behoud van de oceaan.

Rechten & plichten van de Oceaanburger

Het Wereld Oceaan Paspoort kent rechten:

  • Genieten van een bevoorrecht onthaal via het Wereldoceaannetwerk die talrijke Zeecentra, Aquaria en Musea over de hele wereld telt.
  • Je standpunt laten horen als verdediger van een werelderfgoed van de Mensheid.
  • Erkend worden als Ambassadeur van de Oceaan (eretitel)

maar ook plichten:

  • Informatie inwinnen bij de instituten die gelieerd zijn aan het Wereldoceaannetwerk en woordvoerder worden van hun acties.
  • Een beter beheer van het zee-ecosysteem en zijn bronnen promoten.
  • Elke keer als de Oceaan in gevaar wordt gebracht, je stem laten horen.

De Oceaanburger zal ontvangen en ondersteund worden in zijn actie bij Nausicaa, zoals bij alle centra en organisaties die lid zijn van het Wereldoceaannetwerk.

Door informatie in te winnen en te verspreiden, door nieuwe leden te introduceren en door deel te nemen aan acties voor het behoud, worden de Oceaanburgers verkiesbaar voor de titel "Ambassadeur".

Alle informatie over het Wereld Oceaan Paspoort is beschikbaar op de internetsite www.reseau-ocean-mondial.org. Sinds 1 juni bevindt de Ambassade van de Oceaan zich in de mediatheek van Nausicaa. De toekomstige Oceaanburgers kunnen daar het Paspoort verkrijgen voor het bedrag van 1,20 euro (kostprijs) en daarboven een vrijwillig bedrag schenken..

Meer Info

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.