Publié le 26 juni 2018

NAUSICAÁ – CENTRE NATIONAL DE LA MER

Naam : Nausicaá
Maatschappelijke zetel : BOULEVARD SAINTE BEUVE BP 189 62203 BOULOGNE SUR MER CEDEX
Wettelijke vertegenwoordiger : Christophe SIRUGUE
Hosting verkoopssite : VIVATICKET

CNIL aangifte nummer : 1294365 et 1292455

 

VERZAMELDE GEGEVENS

Hun gebruik: (of doeleinde)

Ze worden gebruikt voor het beheer van onze relatie en onze uitwisselingen, om te kunnen antwoorden op jouw vragen of te kunnen reageren op eventuele klachten, maar ook om jou te informeren over de actualiteiten van NAUSICAA:

Informatie en nieuws van NAUSICAA

Versturen van aanbiedingen en promoties

Spelletjes-wedstrijden

Uitnodigingen voor evenementen

Gerichte en/of geogelokaliseerde reclame

Het aanmaken van een account bij onze kaartenverkoop en in ons systeem voor inzage, rechtzetting en verzet, rechten waarvan je kunt genieten op grond van de verordeningen inzake de bescherming van persoonsgegevens

De analyse van jouw gebruik van de diensten (met name de manier waarop jij surft en op e-mails reageert) om jou aangepaste communicaties toe te sturen

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

NAUSICAA geeft jouw persoonsgegevens niet door aan externe bedrijven en zal deze ook niet verhandelen.

Het is mogelijk dat wij een beroep doen op externe dienstverleners voor de verwerking van deze gegevens om jou zo een betere service te kunnen verlenen.

De volgende personen hebben toegang tot jouw gegevens:

De verschillende diensten van NAUSICAA die betrokken zijn bij het gebruik en de verwerking van jouw gegevens (marketing, commerciële afdeling, winkel, onthaal …).

De marketing- en reclamebureaus waarmee NAUSICAA samenwerkt.

Hoelang houden wij die gegevens bij?

De bewaartermijn van de gegevens is minstens even lang als de tijd die nodig is voor het uitvoeren van het contract.

Vervolgens kunnen ze gedurende 3 jaar na jouw laatste contactname bijgehouden en verwerkt worden om jou commerciële verzoeken toe te sturen.

Recht op inzage en rechtzetting van de overgedragen gegevens:

Je hebt recht op inzage, aanpassing, rechtzetting of wissen van de gegevens die jou betreffen. Voor het uitoefenen van dit recht, neem je met ons contact op:

NAUSICAA

Boulevard Sainte-Beuve

BP 187

62203 BOULOGNE SUR MER

Frankrijk

Via onze contactpagina

Per e-mail: DPO@www.nausicaa.fr

Telefonisch: +33 (0)3 21 30 99 99

CNIL-verklaring:

Het verzamelen en het geautomatiseerd verwerken van persoonlijke en nominatieve informatie en de ontvangers van deze informatie zijn bepaald, kenbaar gemaakt en toegelaten door de CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libértés, Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden.

Documentnummer: DPO – 39112

 

COOKIES

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat wordt opgeslagen op het toestel dat jij gebruikt om op onze website te surfen.

De bedoeling van het gebruik van cookies door NAUSICAA:

Cookies hebben een permanente levensduur. Ze bevatten een unieke identificatiecode per browser. Ze houden jouw surfgedrag op onze website en op elk van de pagina’s ervan bij. Ze worden gebruikt voor het maken van statistieken over het raadplegen en het gebruik van de site. Ze maken het ook mogelijk om jou gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten voor te stellen.

Je kunt op elk moment het gebruik van cookies op jouw toestel aanvaarden of weigeren. Je kunt je webbrowser zo instellen dat deze cookies worden geweigerd zonder dat dit afbreuk doet aan jouw surfmogelijkheden op onze website.

Wijziging van deze kennisgeving:

NAUSICAA behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving op elk moment te wijzigen of te updaten.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM:

NAUSICAA behoudt zich het recht voor om de vermelde informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de verplichting om dit document te updaten. Auteursrecht:

De redactionele inhoud en de illustraties (foto’s, logo’s, pictogrammen, beelden, tekeningen, grafieken enz.) van deze website zijn beschermd door de Franse wetgeving en de internationale verdragen inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. De algemene structuur is de exclusieve eigendom van NAUSICAA, evenals de teksten, de illustraties en alle andere samenstellende elementen van deze website. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, ongeacht de gebruikte methodes, zonder de uitdrukkelijke toestemming van NAUSICAA, is verboden en wordt gezien als bestrafte vervalsing conform artikel L335-2 en volgende van het Franse wetboek intellectuele eigendom.

De gegevens over de diensten en hun kenmerken beantwoorden aan een definitie die geldt op het moment dat deze informatie online wordt gezet of dat de verschillende pagina’s van de website worden geüpdatet; ze zijn louter indicatief en kunnen geenszins als contractueel worden beschouwd.

Door te surfen op de website www.nausicaa.nl stem je ermee in om je te houden aan de bepalingen van het Franse wetboek intellectuele eigendom en meer algemeen aan deze van de internationale verdragen en overeenkomsten inzake de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat je het volgende niet mag doen: de door het auteursrecht beschermde gegevens en werken op de site www.nausicaa.nl downloaden, volledig of gedeeltelijk kopiëren, verkopen, verdelen, in omloop brengen, publiceren en communiceren, onder welke vorm ook, zonder voorafgaande specifieke en geschreven toestemming van de houder van het auteursrecht dat verbonden is aan het gereproduceerde werk of de gereproduceerde gegevens.

 

FOTORECHTEN

123RF, Andamanse/123RF, J. Alexandre, B. Ansel, Arscenes, C. Bachimont, L. Barry, S. Bessudo/Fondation Malpelo, P. Bincteux, J.-D. Boitel, Brand X Pictures, P. Chancel/La Région des Musées, S. Costeux, Creatas, C. Dachicourt, C. Daverton, D. Deflorin, P. Delpierre, Digital Vision, Diliff/Wikimedia, Dron Tara/Fondation Malpelo, P. Duval, N. Everett/Fotolia, S. Fallon, A.S. Flament, C. Flipo, F. Buyle/Fondation Malpelo, Fotolia, C. Freté, A. Frezel, Getty Images, J. D. Hestin, Istockphoto, A. Izzotti/Fotolia, K. Levit/123RF, NOAA, K. Raskoff – Hidden Ocean 2005 Expedition: NOAA Office of Ocean Exploration, C. Lemesle, J. Leroy, K. Louie, D. Mallevoy, R. Margaillan, K. Masset, Monterey Bay Aquarium-MBARI, L. Merlier, P. Mores, Nausicaá, Nickeverett1981/Fotolia, NOAA OKEANOS Explorer Program , 2013 Northeast U. S. Canyons Expedition, NOAA Okeanos Explorer Program, Galapagos Rift Expedition 2011, Office de Tourisme de Boulogne-sur-Mer, Opale Meeting, R. Pakiela, R. Pakiela, J.P. Nicolini, S. Maatouk, S. Pannier, O. Pantegnies,  Phoneikon, P. Richard,  P. Roches, A. Rosenfeld, A. Rosenfeld/Divergence, S. et J. Rougerie, J.P. Sauvaget, M. Scutt, Shutterstock, Y. Tavernier, T. Tranain, P. Turpin, J. Tuszynski, Wikimedia, A. de Wildenberg, H.Lamblin- Iconocom, F. Flahaut, Saola_studio.

Meer

ONTDEK NAUSICAÁ