Publié le 26 juni 2018

Algemene voorwaarden

De online ticketverkoop via “www.nausicaa.fr.” is onderhevig aan volgende algemene voorwaarden waarmee de koper zich volledig en zonder voorbehoud akkoord verklaart op het moment dat hij een betaling uitvoert op de site van Nausicaa.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment door de koper geraadpleegd worden, gewoon door de rubriek “algemene verkoopsvoorwaarden” aan te klikken op de ticketverkoop pagina.

Prijzen

De prijzen van onze tickets worden in euro aangeduid en zijn inclusief alle taksen. De BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling wordt in rekening genomen. Alle bestellingen, van welke locatie ook, dienen betaald te worden in euro. We behouden het recht om op gelijk welk moment de verkoopsprijs aan te passen. De tickets worden wel gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment dat de bestelling geregistreerd werd, behoudens beschikbaarheid. Alle producten blijven eigendom van Nausicaa online “www.nausicaa.fr” tot de betaling volledig afgerond is. De tickets Web Familie voor volwassenen en Web Familie voor kinderen kunnen pas vanaf minimum 4 tickets besteld worden. Om online Nausicaa tickets te kunnen bestellen moet er minstens één ticket voor volwassenen besteld worden. Kinderen worden immers enkel toegelaten in ons complex als ze vergezeld zijn van volwassenen.

Betalingsvoorschriften

Informatie wordt verspreid op een veilige manier dankzij een systeem van encryptie. De validatie van de bestelling door middel van een bankkaartnummer en vervaldatum geldt als mandaat om de prijs, inclusief alle taksen, te betalen. De gegevens van de betaalkaart worden slechts bewaard zolang de transactie duurt. Om de eigenaar van de betaalkaart te beschermen, behoudt Nausicaa zich het recht toe om elke ticketaankoop te staken indien betaaltoestemming via betaalkaart wordt geweigerd. De online verkoopdienst “www.nausicaa.fr” behoudt zich het recht voor om de geldigheid van een ticket te annuleren als bij de klant een geschil werd vastgesteld tijdens de betaling van een vorige aankoop. De verkoper blijft eigenaar van verkochte ingangsbewijzen tot de betaling effectief en volledig werd uitgevoerd. The seller retains ownership of the admissions sold until effective payment of the full price is made.

Validatie

Door op de knop Valideren te klikken na het verwerken van de bestelling, bevestigt u de bestelling en aanvaardt u integraal en zonder voorbehoud de algemene verkoopsvoorwaarden waarvan sprake.

Veiligheid en privacy

Onze site is onderworpen aan een veiligheidssysteem. – Beveiligde online betaling – Geheimhouding van gegevens (wet van 6 januari 1978 inzake automatisering en vrijheden). De klant heeft het recht op inzage en rechtzetting van informatie die hem aanbelangt. Het archiveren van ticket bestelformulieren en van facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame manier in overeenstemming met artikel 1348 van het burgerlijk wetboek. De online ticketverkoop op “www.nausicaa.fr” maakt gebruik van het SSL systeem (secure socket layer), één van de meest betrouwbare veiligheidssystemen op het internet. Uw bestelgegevens worden onmiddellijk geëncrypteerd en zullen nooit op de site “www.nausicaa.fr” circuleren. Op die manier worden uw bestelgegevens volledig beschermd.

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt

Onze prijsaanbiedingen gelden zoals ze op de site vermeld staan en zolang de voorraad strekt. Dagtickets zijn beschikbaar tot 3 uur voor sluitingstijd. Nadien kan u opteren voor een andere bezoekdag of kan u alsnog tickets verkrijgen via de kassa bij aankomst in Nausicaa.

Geldigheid van de tickets

Na betaling en validatie van uw bestelling dient u de tickets af te drukken en deze te tonen bij aankomst in het Nausicaa complex. Een ticket kan slechts éénmaal afgedrukt worden. Bij het valideren van de tickets geldt de datum dat deze voor het eerst worden aangeboden om toegang te verkrijgen tot Nausicaa. Elk ander afgedrukt ticket met dezelfde bestelnummer is dan niet meer geldig. Uw bestelnummer en uw toegangscode tot de online verkoop dienen persoonlijk te blijven. Elke acte van fraude zal vervolgd worden. All attempts at fraud will be prosecuted.

Intellectuele eigendom

Het is uw verantwoordelijkheid om te waken over de discretie met betrekking tot informatie die verstrekt wordt door het online systeem. Hyperlinks kunnen doorverwijzen naar andere sites dan de online verkoop site van “www.nausicaa.fr”. De online ticketdienst “www.nausicaa.fr” ontheft zich van elke verantwoordelijkheid indien de inhoud van deze sites in strijd zou zijn met de geldende wettelijke bepalingen. Alle visuele of geluidsaspecten van de online verkoop site “www.nausicaa.fr” waaronder de achterliggende technologie zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Ze vormen de exclusieve eigendom van de firma “Nausicaa”. De internetgebruiker die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijke doeleinden, een link wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de homepage van de site van “Nausicaa” , dient hiervoor uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen van de firma “Nausicaa”.

Toepasselijk recht – geschillen

Het onderhavig contract is onderworpen aan de Franse Wet. De taal van onderhavig contract is Frans. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement BOULOGNE-SUR-MER bevoegd.

Persoonsgegevens

De online ticketverkoop via “www.nausicaa.fr” verbindt zich ertoe om informatie die u ons ter beschikking stelt niet te verspreiden aan derden. Deze informatie beschouwen wij als vertrouwelijk en zal enkel worden aangewend voor interne diensten en de afhandeling van bestellingen. Bijgevolg, en conform de wet van 6 januari 1978 inzake automatisering en vrijheden, heeft u het recht op inzage, rechtzetting en verzet tegen persoonlijke gegevens die u aanbelangen. Hiervoor dient u ons enkel de aanvraag per post te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en gericht aan de IT afdeling van Nausicaa, Boulevard Saint Beuve, 62200 Boulogne-sur-Mer. De online ticketverkoop “www.nausicaa.fr” onderschrijft de professionele code van de Franse federatie van bedrijven die op afstand verkopen en engageert zich ertoe om het handvest van de sector te respecteren.

Bevestiging van de bestelling – Facturen

Elke bestelling wordt gevolgd door een bevestiging per mail die kan afgedrukt worden en die alle details van de bestelling bevat, met vermelding van het bedrag in euro, alle taksen inbegrepen. Voor het verkrijgen van een gedetailleerde factuur dient u contact op te nemen met de afdeling administratie of IT op het nummer 03.21.30.99.99 binnen de 30 dagen na de aankoopdatum zoals vermeld op het online ticket

Aansprakelijkheid

De firma “Nausicaa” is slechts beperkt aansprakelijk tijdens de gehele procedure, meer bepaald voor wat betreft toegang tot de site, bestelproces, factuurtuitgave of diensten na verkoop. “Nausicaa” kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongemakken of nadelen inherent aan het gebruik van internet zoals een onderbreking van de service, externe storingen, computervirussen of gelijk welk voorval dat, overeenkomstig de rechtspraak, valt onder het begrip overmacht.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard door een aanpassing van wetgeving, reglement of door een juridische beslissing, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Duur

De huidige voorwaarden zijn van toepassing zolang de online ticketverkoop wordt aangeboden door “Nausicaa”.

Bewijsstukken

De digitale registratie door de informaticasystemen van de firma “Nausicaa” beantwoordt aan de redelijke veiligheidsnormen en wordt beschouwd als communicatiebewijs, bewijs van bestelling en betaling zoals overeengekomen door beide partijen.

Productinformatie

De online ticketverkoop via “www.nausicaa.fr” biedt op zijn site toegangstickets te koop aan die voldoen aan het article L 111-1 van de consumentencode. Deze voorziet erin dat de mogelijke koper alle essentiele eigeschappen van het product kent alvorens de bestellingen definitief af te ronden.

More information

EXPLORE NAUSICAÁ