Publié le 26 juli 2018

OVER KUSTEN EN MENSEN – RUIMTE 7 : De mensenzee

Een nieuwe soort heeft zich geleidelijk bij de zee gevestigd om te profiteren van zijn rijkdommen: de mens. Tegenwoordig de dag gebruiken meer dan 7 miljard mensen de wereldoceanen op een of andere manier en bijna de helft van hen leeft op (minder dan) honderd kilometer van de kust.

DE BESTORMING VAN DE ZEE

Polders, drijvende eilanden, havens, jachthavens, aquacultuurbedrijven: aan de kust hebben we al te weinig plaats, dus breiden we onze gebieden uit richting zee en geven we de kustlijn een nieuwe vorm.

We sturen schepen de zee op: tienduizenden koopvaardijschepen, veerboten, militaire schepen, visserij- en pleziervloten varen kriskras over alle oceanen, waardoor er soms echte files ontstaan… Kijk maar naar het Nauw van Calais, de drukste zeestraat ter wereld, waar elke dag zo’n 600 schepen kruisen.

EEN SCHAT AAN RIJKDOMMEN, ONZE OCEANEN

De behoeften van de mens blijven maar groeien en de zee herbergt nog heel wat rijkdommen. Het water, een reusachtige zoutmolen, bevat dezelfde chemische elementen waaruit de aarde gevormd is (zelfs goud en uranium). De bodem bevat koolwaterstofreserves en in het sediment zijn metalen en edelstenen te vinden. Dankzij onze moderne technologie kunnen we die rijkdom uit de zee halen, er lopen verschillende projecten waarbij energie uit de oceanen wordt opgewerkt en we trachten steeds nieuwe grondstoffen uit de diepe zee te ontginnen.

DE ZEE: PROVISIEKAST EN APOTHEEK

Al eeuwenlang haalt de mens voedsel uit de oceaan. Vandaag de dag zijn biologen echter op zoek naar mariene moleculen die onze ziektes kunnen genezen of onze pijn kunnen verlichten. Sommige van die stoffen worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen (zoals geleermiddelen), anderen worden dan weer ingezet in de geneeskunde (bijvoorbeeld bot- en huidtransplantaties). Door de zeebewoners te bestuderen, kan de mens ook zijn vaardigheden en technieken verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld duikboten of sonarsystemen perfectioneren dankzij de nieuwe kennis.

ONTDEKT DE ANDERE RUIMTES VAN NAUSICAÁ

Duikt IN HET HART VAN DE ERVARING VAN NAUSICAÁ