Publié le 1 september 2020

Is er nieuws over de Fondation Malpelo?

In de zomer van 2018 is de Fondation Malpelo, in het kader van haar instandhoudingsproject in samenwerking met Nausicaá, op wetenschappelijke expeditie gegaan naar het Reservaat voor Fauna en Flora van Malpelo. Deze expeditie was bedoeld om de toestand van de biodiversiteit in het mariene park te controleren en om de bescherming ervan te garanderen.

Missie volbracht!

Onder verhoogd toezicht

carte Malpelo

Tijdens de expeditie concentreerden de zoekteams zich op 7 gebieden rond het eiland.

Tijdens de expeditie hebben de onderzoeksteams zich op 7 zones rond het eiland geconcentreerd.

Een maand lang hebben vijf onderzoeksgroepen het uitgestrekte zeepark van Malpelo, gelegen op 500 km van de Colombiaanse kusten, uitgekamd op zoek naar gegevens over de biodiversiteit van het beschermde gebied en om de evolutie ervan in het oog te houden, met name die van de toestand van de harde koralen en de voor deze regio specifieke vissen.

De Fondation Malpelo is erin geslaagd om weefsel van 4 soorten haaien en roggen af te nemen. Hiermee kan onder meer de biologische kennis over deze soorten worden vergroot en kunnen deze dieren worden geïdentificeerd.

Het is de Fondation ook gelukt om 3 walvishaaien te markeren en te fotograferen om deze zo te kunnen volgen en hun verplaatsingen te kunnen bestuderen.

Uit de analyse van de verzamelde gegevens kunnen instandhoudingsacties worden afgeleid voor de bescherming van de uitzonderlijke biodiversiteit van Malpelo.

 

 

Bemoedigende resultaten

requins-marteaux à Malpelo

© F Buyle – Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos

Het kwetsbare punt van de haaien en roggen is de overbevissing. Door de vermindering van hun aantal ontstaat er een onevenwicht en wordt het ecosysteem verzwakt. Hun instandhouding geniet dus prioriteit.

Dit is een werk van lange adem: het instandhoudingsproces werd in deze zone al gestart in 1999, maar de resultaten zijn pas waarneembaar sinds 2013. Het is met name dankzij de uitbreiding van het zeepark, de intensivering van de bescherming van en het toezicht op het eiland en de aanzienlijke vermindering van de illegale visvangst dat de situatie zich verbetert.

De uit deze expeditie voortvloeiende analyses van de Fondation Malpelo hebben inderdaad aangetoond dat door de bescherming van het Reservaat voor Fauna en Flora van Malpelo de populaties van deze soorten zich hebben kunnen herstellen, en sommige hebben er zelfs hun woonplaats van gemaakt!

De onderzoekers benadrukken evenwel het belang van de voortzetting van deze inspanningen, vooral wat betreft de bedreiging die nog steeds uitgaat van de illegale visvangst. Het identificeren van de kweekzones van de hamerhaaien is met name een van de prioriteiten van de Fondation Malpelo.

Malpelo is een van de laatste plaatsen ter wereld waar je scholen hamerhaaien kunt observeren.

Bekijk of herbekijk de clip ‘3 questions à Sandra Bessudo’ (3 vragen aan Sandra Bessudo), oprichtster van de Fondation Malpelo

Ontmoeting met Sandra Bessudo!

Wil je meer weten over de Fondation Malpelo en haar instandhoudingsacties, kom dan naar Nausicaá op dinsdag 26 maart 2019 om 19 uur en ontmoet er Sandra Bessudo, voorzitster van de Fondation Malpelo. Zij heeft geijverd voor de bescherming van dit Colombiaanse eilandje.

Voor meer informatie en om je plaats te reserveren, klik hier.

 

 

Crédit photos bandeau : Renaud Herbert

Dit kan je interesseren

DUIK IN HET HART VAN DE NAUSICAÁ-ERVARING