Publié le 28 juni 2018

Ontdek Nausicaá in enkele cijfers.

10 000 mde oppervlakte van de hoofdtentoonstelling

60 000het aantal dieren

1 600het aantal verschillende soorten

17 000 mhet totale watervolume van Nausicaá

10 000 mhet watervolume van het grote bassin

7 kmde lengte van het buizenstelsel voor de waterzuivering

100 mde oppervlakte van het grote raam (20m breed/ 5m hoog)

6weken dat nodig is om het grote bassin volledig te vullen

208 kghet gewicht van de zwaarste kostganger (zeeleeuw Speedy)

31 jaar de leeftidj van de oudste kostganger (de zandtijgerhaai)  

19 miljoenhet aantal bezoekers van Nausicaa in 27 jaar

12het aantal haaiensoorten 

Meer OVER NAUSICAÁ

DUIKT IN HET HART VAN DE ERVARING VAN NAUSICAÁ