Publié le 1 september 2020

Op zoek naar haaienkwekerijen bij de Malpelo Foundation

De Fondation Malpelo heeft in november 2019 een verslag gepubliceerd over de kweekzones van de hamerhaaien in het Colombiaanse deel van de Pacifische Oceaan.

De plaatsen waar de volwassen hamerhaaien samenkomen zijn bekend, met name in het gebied dat wordt aangeduid als de ‘gouden haaiendriehoek’ (het eiland Malpelo, de Cocoseilanden en de Galapagoseilanden), maar ook het bepalen van de kweekzones is nodig om instandhoudingsmaatregelen te kunnen treffen voor het behoud van deze soort in de kustgebieden, daar waar zich de babyhaaien bevinden, en om de haaienpopulaties te beschermen.

In 2017 werd het beschermde zeegebied van Malpelo uitgebreid tot een oppervlakte van 27.096 km², een grote stap voor het behoud van de zeesoorten. Maar wat gebeurt er met de hamerhaaien, een trekkende soort, als ze deze zone verlaten? Want ondanks de klassering van de IUCN en CITES worden de hamerhaaien in al hun levensfasen bedreigd door de visvangst.

De kweekzones zoeken

Sommige studies hebben al aangetoond dat er een verband is tussen de volwassen haaien van Malpelo en de borelingen van de Colombiaanse kusten. Het is inderdaad zo dat de vrouwtjes hun voedingsgebied in volle zee verlaten vanaf half mei tot juni om te gaan bevallen langs de kust van Choco, op 505 km van Malpelo.

Vijf zwangere vrouwelijke hamerhaaien (Sphyrna lewini), in maart 2018 gemarkeerd met een satellietbaken, hebben deze studie bevestigd door in mei-juni uit te wijken naar de kuststreek van Choco.

Deze door de Fondation Malpelo uitgevoerde studie heeft tot doel de vrouwelijke hamerhaaien te lokaliseren als ze de omgeving rond het eiland Malpelo verlaten en de mogelijke kweekzones te beoordelen met behulp van akoestische afstandsmeting en de inbreng van informatie door de lokale gemeenschappen.

 

De kweekzones vastleggen

Een kweekzone beantwoordt aan 3 criteria: de haaien kunnen hier meer opgemerkt worden dan in andere zones, de individuen zijn geneigd of er weken of maanden te blijven, de habitat wordt doorheen de jaren regelmatig hergebruikt.

De Golf van Tribugá voldoet aan deze drie voorwaarden en zou wel eens een van de belangrijkste kweekzones voor deze soort kunnen zijn door de grote concentratie van pasgeboren haaien die er rondzwemmen.

Er werden drie ontvangers geïnstalleerd langs de Golf; in 2018 werden 13 haaien gemarkeerd (4 mannetjes en 9 vrouwtjes) en in 2019 waren dat er 17 (9 mannetjes en 8 vrouwtjes). Van deze 13 haaien werden er zes opgemerkt door de ontvanger Jurubirá in de periode van juni tot september en een van hen werd ook gespot door de ontvanger Guachalito in de maand oktober.

De verzamelde informatie doet vermoeden dat de sector van Jurubirá door de hamerhaaien van juni tot september wordt gebruikt als voortplantingszone.

De lokale vissers hebben ook de aanwezigheid van honderden haaien in deze zone tussen juni en september bevestigd.

 

Deze kustzone beschermen

Deze zone beschermen door de invoer van instandhoudingsmaatregelen is essentieel voor het overleven van de hamerhaaien en deze maatregelen moeten worden genomen in samenwerking met de ambachtelijke vissers die, volgens de Fondation Malpelo, jaarlijks meer dan 5000 haaien vangen. Een havenproject in deze regio zou de overlevingskansen van de soorten die zich hier komen voortplanten ook fors kunnen verminderen.

De Fondation gaat verder met het nauwkeurig afbakenen van de kweekzone en met de uitwerking van instandhoudingsprocedures samen met de gemeenschap, bijvoorbeeld door tools te testen om de bijvangst te beperken.

Lees: Is er nieuws over de Fondation Malpelo?

Nausicaá actief op het terrein, samen met de Fondation Malpelo

In mei 2019 hebben Ludwig en Renaud, twee verzorgers van Nausicaá, zich bij de leden van de Fondation Malpelo gevoegd in Colombia. Tijdens deze missie hebben ze de gegevens verzameld die in 2018 en 2019 werden geregistreerd door de akoestische ontvangers; vervolgens werden de ontvangers opnieuw geplaatst om informatie op te vangen als de gemarkeerde haaien in de zone voorbijkomen.

Lees: Nausicaá steunt de Fondation Malpelo

Crédit photos : Alexis Rosenfeld – Divergence, Renaud Herbert – Nausicaá, Fondation Malpelo

Dit kan je interesseren

DUIK IN HET HART VAN DE NAUSICAÁ-ERVARING