Publié le 28 juni 2018

RICHTING BLUE SOCIETY

De Blue Society tracht te voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van de maatschappij, in een geest van ‘positieve’ groei, door uit te gaan van het immens grote potentieel dat de wereldoceaan ons biedt. Ze steunt op het duurzaam gebruik van de hulpbronnen uit de zee en ook op de ontwikkeling van vernieuwende technologieën en nieuwe producten die werk en economische middelen moeten genereren. Dankzij de uitwisseling van knowhow, het delen van kennis en de ondersteuning van deze visie door de wetenschappers, de bedrijfswereld, de politieke beleidsvormers en de burgers kunnen positieve oplossingen en innoverende experimenten ontstaan die dan kunnen bijdragen tot de wording van een wereld die duurzamer en rechtvaardiger is.

 

NAUSICAA zet jaarlijks acties, tentoonstellingen en evenementen op om het publiek te sensibiliseren voor het zeemilieu en zet aan om te handelen en zodoende in harmonie te leven met de Blauwe Planeet.

NAUSICAA is de schildwacht van de oceaan en heeft met veel aandacht initiatieven van partners in de hele wereld gevolgd om ons te laten begrijpen, om ons steeds meer te leren over onze fantastische planeet en om ons te laten deelnemen aan deze acties.

 

NAUSICAA nodigt uit om deel te nemen, te handelen, te reageren en sinds 2014 ook te stemmen voor de oceaan via de stempalen die aan het einde van de expositie zijn geïnstalleerd. Dankzij dit stemsysteem kunnen de bezoekers bewust worden gemaakt van belangrijke onderwerpen en kunnen ze hun mening ventileren over vragen die betrekking hebben op de oceaan; hun bekommernissen en voorstellen worden vervolgens doorgegeven aan de betreffende professionals en beslissingsorganen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Hierdoor wordt de rol van NAUSICAA als interface tussen het publiek, de professionals en de beleidsmensen nog versterkt.

In 2015 hebben meer dan 18.000 bezoekers hun standpunt over het klimaat te kennen geven, en meer dan 26.000 hebben zich uitgelaten over de Blue Society.

 

Meer over Nausicaa

DUIKT IN HET HART VAN DE ERVARING VAN NAUSICAÁ