CMNF

De vrijwilligers van de vereniging Coordination Mammalogique du Nord de la France (Zoogdierencoördinatie Noord-Frankrijk, CMNF) zijn al meer dan 25 jaar actief op het terrein, om onderzoek te bevorderen en het publiek te sensibiliseren voor de bescherming van de wilde zoogdieren van onze regio.
De groep « zeezoogdieren » van CMNF wordt beschermd ter bevordering van het behoud, de follow-up en de kennis op het gebied van wetenschap

NAUSICAA EN CMNF

Nausicaá en haar Dotatiefonds verbinden zich ook tot het inzamelen van geld voor de door CMNF verrichte onderzoeken en om deze acties te bevorderen door informatie- en voorlichtingscampagnes voor het grote publiek ter bescherming van de zeezoogdieren.

Ook u kunt de zeehonden en zeezoogdieren helpen beschermen, door een gift te doen aan deze actie!

DE ZEEZOOGDIEREN AAN ONZE KUST

Gewone zeehonden, grijze zeehonden, bruinvissen zijn zeezoogdieren die aan de Opaalkust leven en het bewijs leveren van een uitzonderlijke biodiversiteit. Zij trekken vele toeristen en natuurliefhebbers aan. Voor de specialisten zijn de dieren een teken van de goede gezondheid van de oceaan, vanwaar het belang ze te observeren en bestuderen.

 

WIST U DAT?

Het aantal aan de Opaalkust strandende zeezoogdieren neemt voortdurend toe. In 2018 greep het CMNF in om 165 aan de kust gestrande dieren te redden en bestuderen.
In geval u een gestrand dier ontdekt, bel dan UMS PELAGIS op 05 46 44 99 10 en geef een nauwkeurig verwijzingspunt aan de kust op om het werk van de reddingswerkers te vergemakkelijken.
Als u uw waarnemingen van zeehonden en walvisachtigen aan de Opaalkust wilt delen, gaat u naar de speciaal hiervoor bestemde CMNF-website.