DE KWALLEN VAN NAUSICAÁ

In Nausicaá tref je (bijna) overal kwallen aan.
Inderdaad, je komt binnen in de ruimte Wereldoceaan van de expositie ‘Van kusten en mensen’ of in de ruimte Levende oceaan van de expositie ‘Op reis in volle zee’ en je ziet onmiddellijk kwallen: oorkwallen en kanonskogelkwallen in de eerste en oranje kwallen in de tweede. De kompaskwallen of vlamkwallen zijn op hun beurt te bewonderen in de expositie ‘In het oog van de klimaatorkaan’.

Waarom kwallen in Nausicaá?

Omdat kwallen plankton zijn, de eerste schakel van de voedselketen die essentieel is voor de ontwikkeling van het zeeleven.
Het fytoplankton scheidt zuurstof af en fixeert koolstof door fotosynthese. Het zoöplankton voedt zich met fytoplankton en dient zelf als voedsel voor grotere soorten.
En daarnaast moeten we ook toegeven dat ze een fascinerend stukje ballet brengen.
De toename van kwallen in sommige gebieden van de oceaan kan worden verklaard door de klimaatverandering: de stijging van de watertemperatuur en de afname van bepaalde vijanden van de kwallen kunnen aan de basis liggen van de toename van deze dierensoort.

HET BALLET VAN DE KWALLEN

Kwallen prikken, net als de andere leden van de familie, namelijk de koralen en de anemonen. Ze behoren tot de Cnidarium-groep (neteldieren; van het Grieks knidèknidè, wat brandnetel betekent).
Wie zich verbrandt, moet op de blaren zitten … dus profiteer ervan om deze netelende diertjes van dichtbij te bewonderen tijdens je bezoek aan Nausicaá.

De oorkwal

De oorkwal is een eerder gewone soort die voorkomt in alle wereldoceanen. In het midden van hun scherm zie je een soort klavertjevier: bij de mannetjes is dit paars en bij de vrouwtjes witachtig.

Meer informatie over de oorkwal

De Pacifische zeenetel

De Pacifische zeenetel – ook wel Japanse zeebrandnetel genoemd – is een pelagische soort en leeft dus in de volle zee. Je treft deze kwallen aan tot op een diepte van 200 m.

De Chrysaora fuscescens of oranje kwal

De Chrysaora fuscescens onderscheidt zich van de andere kwallen door haar oranjekleurige tinten en door haar voeding die bestaat uit zoöplankton, vissen en garnalen.

NAUSICAÁ, KWEKER VAN KWALLEN

un soigneur transfère des méduses dans un bassin de Nausicaa

 

In Nausicaá werden de eerste baby-oorkwallen geboren in 1995 en sindsdien heeft het Zeecentrum zijn expertise inzake het voortplanten en kweken van kwallen steeds verder verdiept.
Meer dan tien verschillende soorten kwallen zien het levenslicht en groeien op in het beschermd water van Nausicaá.
Kwallenverzorger, een echt beroep! Geduld en fijngevoeligheid zijn twee essentiële kwaliteiten om de kwallen te laten groeien die later worden uitgezet in de expositieruimten.

WIST JE DIT?

  • Kwallen steken met hun tentakels die netelcellen bevatten. Dat zijn blaasvormige organen die voorzien zijn van trilhaartjes en die bij contact met de huid van een zwemmer een minuscuul harpoen met gif afschieten.
  • La méduse développe un mucus sur ses bras qui la protège de ses cils urticants. C’est un peu le même principe qu’emploie le poisson-clown pour pouvoir vivre dans l’anémone.
  • Om zichzelf te beschermen tegen haar prikkende netelcellen, bedekt de kwal haar tentakels met mucus. Je kunt dit een beetje vergelijken met het principe dat de clownvis toepast om te kunnen leven in de anemoon.

ONTMOET ONZE 58 000 DIEREN