Tijdelijke sluiting Nausicaá vanaf 30 oktober

Naar aanleiding van de door de regering aangekondigde maatregelen en na overleg met de bevoegde autoriteit moeten wij jullie helaas meedelen dat Nausicaa tijdelijk de deuren sluit.

Blijf ons volgen op de sociale netwerken. In afwachting van onze heropening hebben onze dieren en onze verzorgers een paar leuke verrassingen voor jullie in petto!

En vooral: zorg voor jezelf en je naasten.

Het Nausicaa-team

Tickets:

Kunnen de online gereserveerde tickets voor een bezoek vanaf 30 oktober gebruikt worden tot 10 mei 2021 en worden alle abonnementen verlengd met de sluitingstijd van Nausicaá (uitgezonderde de jaarlijkse sluitingsperiode).

Wie vragen heeft over de ticketverkoop of meer uitleg wil, → neemt best contact op met Nausicaá via e-mail.