DE VERENIGING MEGAPTERA

MEGAPTERA is een Franse vereniging die in 1998 werd opgericht en die zich bezighoudt met het observeren, ontwikkelen van kennis en het beschermen van zeezoogdieren en met name de walvishaai.
De benadering van MEGAPTERA kwam tot stand door bewustwording van de rijkdom en de specificiteit, maar ook van het gebrek aan informatie over deze populaties in de Indische Oceaan. De trefwoorden van de vereniging zijn: onderzoek, onderwijs en duurzaam behoud.
Sinds 2004 bestuderen MEGAPTERA en haar partner TERIA het gedrag en de verplaatsingen van walvishaaien in het zuidwestelijk deel van de Golf van Tadjourah, voor de kust van Djibouti, aan de hand van foto-identificaties en het plaatsen van bakens.

 

                

NAUSICAÁ EN MEGAPTERA

De teams van NAUSICAÁ nemen deel aan het onderzoek naar en het behoud van hamerhaaien tijdens expedities onder leiding van MEGAPTERA. Zo heeft NAUSICAÁ meegewerkt aan twee campagnes, in 2016 en 2017, waar bakens werden geplaatst op walvishaaien in Djibouti, Afrika.
De volgende campagne die in januari 2020 plaatsvond, stelde MEGAPTERA in staat dit onderzoek in het veld voort te zetten. Deze campagne werd gesponsord door Copromer Transports – Delanchy Group, NAUSICAÁ en haar Dotatiefonds en door TERIA, de historische partner van MEGAPTERA in haar studieproject voor walvishaaien.
NAUSICAÁ en haar Dotatiefonds verbinden zich ook tot het inzamelen van geld om deze acties te ondersteunen en te bevorderen en het grote publiek op deze wijze optimaal te informeren en bewust te maken van het belang van de hamerhaai.
Ook u kunt onderzoek naar en behoud van hamerhaaien ondersteunen, door een gift te doen aan deze actie!

WALVISHAAIEN

De walvishaai is de grootste vis ter wereld, maar ook een van de meest onbekende. Hoewel onschadelijk voor de mens wordt het dier nu bedreigd met uitsterven.
Walvishaaien reizen vanaf november en gedurende de hele zomer van het zuidelijk halfrond samen. Vooral langs de kust van Djibouti in Afrika, waar zich grote hoeveelheden plankton bevinden. Voor wetenschappers is dit het ideale moment om deze dieren te benaderen en ze te bestuderen.

WIST U DAT?

De walvishaai is onschadelijk voor de mens en voedt zich voornamelijk met plankton, algen en microscopisch kleine dieren die hij via zijn grote bek opneemt. Deze reus van de zee kan tot 20 meter lang worden en 34 ton wegen!

Dankzij de plaatsing van bakens verzamelen MEGAPTERA-teams kostbare gegevens om dit fascinerende dier beter te begrijpen: migratie, levensstijl, reproductie …