REEFSCAPERS

De Malediven worden al decennialang zwaar getroffen door het verbleken van het koraalrif. Aan het eind van de jaren 1990 was tot 90% van de koralen afgestorven. Meer recentelijk, en wel in 2016, waren we getuige van het El Nino-fenomeen, dat steeds vaker toeslaat als een direct gevolg van de klimaatverandering.
Het « Reefscapers” programma werd in 2005 door Thomas Le Berre gelanceerd en momenteel beheerd door de vereniging Reefscapers Foundation. Het bestrijdt dit probleem door de koraalriffen te herstellen door middel van vernieuwende technologieën en wetenschappelijke follow-up op lange termijn.
Dankzij dit project werden er meer dan 7.000 structuren opnieuw aangeplant in de lagunes van de Malediven, in totaal 500.000 koraalkolonies!
Reefscapers werkt ook aan de bevordering van ecotoerisme en kustbeheer om de kwetsbare ecosystemen van de Malediven te beschermen.

KORALEN, BEDREIGDE ECOSYSTEMEN

Koralen zijn dieren die in kolonies leven en vastzitten aan de oceaanbodem. Ze vormen koraalriffen die onderdak bieden aan een derde van alle tot dusver bekende mariene soorten. Deze kwetsbare ecosystemen worden bedreigd door menselijke activiteiten en klimaatverwarming. Helaas zullen de stijgende temperaturen van onze planeet tot steeds meer golven van koraalverbleking leiden.

WIST U DAT?

Nausicaá is de grootste koraalproducent in Europa en meer dan 90% van de koralen die u kunt zien in onze aquaria, in totaal 70 soorten, zijn afkomstig van onze eigen kwekerij. In de koraal-jungle ruimte vindt u een aquarium met een kunstmatige structuur, zoals die van de Reefscapers op de Malediven, waarop koraalstekken zijn aangeplant.

NAUSICAÁ EN REEFSCAPERS

Door het uitwisselen van kennis, tentoonstellingen en evenementen werken Nausicaá en Reefscapers al meer dan 10 jaar samen om het publiek voor te lichten over de noodzaak van het behoud van koralen en om technieken te ontwikkelen die deze ecosystemen kunnen herstellen.
Onlangs hebben NAUSICAÁ en haar Dotatiefonds zich ertoe verbonden geld in te zamelen om de acties voor koraalherstel van de stichting Reefscapers steunen en met name van innovatieve projecten zoals « AI 4 Corals ».
In 2019 sponsorde Nausicaá 10 koraalstructuren die werden aangeplant bij Landaa Giraavaru in de Malediven, dat ongeveer 700 gereconstitueerde koraalkolonies telt. Ter plaatse worden deze koralen regelmatig door biologen gevolgd, om hun goede ontwikkeling te garanderen.
Ook u kunt meehelpen bij het herstel van de koralen door een gift te doen aan deze actie!

Ook u kunt meehelpen bij het herstel van de koralen door een gift te doen aan deze actie!