SANCCOB

SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) zet zich in voor het behoud en herstel van met olie bevuilde, gewonde, zieke of verweesde zeevogels.
SANCCOB die in Zuid-Afrika is gevestigd verzorgt vooral zwartvoetpinguïns, een emblematische diersoort van de Zuid-Afrikaanse kust. Deze vereniging voert actie in de vorm van onderzoeken, opleidingen en voorlichtingsacties om de kolonies van de zwartvoetpinguïns te herstellen.
Er werden sinds de oprichting in 1968 meer dan 95.000 zeevogels verzorgd.

NAUSICAA EN SANCCOB

NAUSICAÁ en haar Dotatiefonds verbinden zich ook tot het inzamelen van geld om de acties van SANCCOB te ondersteunen en informatie- en voorlichtingscampagnes voor het grote publiek te bevorderen ter bescherming van de zwartvoetpinguïns.
Dankzij de giften die door NAUSICAÁ werden ingezameld heeft SANCCOB al 200 zwartvoetpinguïns kunnen redden, waarvan er sommige ter plaatse door NAUSICAÁ medewerkers werden vrijgelaten. SANCCOB kan deze giften ook gebruiken om het milieubewustzijn te vergroten door milieuonderwijs en door zijn medewerking te verlenen aan onderzoeksprojecten.
Ook u kunt de Kaapse pinguïns helpen beschermen, door een gift te doen aan deze actie!

DE ZWARTVOETPINGUÏNS

De zwartvoetpinguïn is een zeevogelsoort die voornamelijk aan de Zuid-Afrikaanse kust leeft. Deze diersoort is bijzonder kwetsbaar voor bedreigingen door menselijke activiteiten of roofdieren. Tussen de jaren 1970 en 2020 is het aantal Zuid-Afrikaanse broedparen gedaald van 70.000 tot minder dan 17.700.
Dankzij de inzet van SANCCOB-vrijwilligers kunnen er elk jaar een duizendtal zwartvoetpinguïns worden verzorgd en weer vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving!

WIST U DAT?

Zwartvoetpinguïns (“manchots” in het Frans) worden vaak verward met pinguïns (“pingouins” in het Frans). Pinguïns leven op het noordelijk halfrond en kunnen vliegen, in tegenstelling tot zwartvoetpinguïns, die op het zuidelijk halfrond leven. Hoewel ze niet kunnen vliegen zijn zwartvoetpinguïns zeer goede zwemmers!