HET DOTATIEFONDS VAN NAUSICAÁ

Onze missie is al meer dan 25 jaar ‘mensen de zee laten ontdekken, ervan te laten houden en hen te leren om beter samen te leven met de zee’.

Nausicaá, erkend tot ‘Centre d’excellence’ door de UNESCO, heeft nu een eigen dotatiefonds. Dat kadert binnen de uitbreiding en versterking van Nausicaás educatieve missie; de uitdagingen van de mensheid en de duurzaamheid van EEN GEZOND LEVEN op EEN GEZONDE PLANEET.

Het doel van het fonds is om mensen bewust te maken van het belang van verantwoord handelen en duurzame exploitatie van de rijkdommen van de oceanen. Vanuit die belangrijke visie worden de projecten geselecteerd die door het Nausicaáfonds worden ondersteund.

 

DE INTERVENTIEDOMEINEN

BEHOUD VAN DE BIODIVERSITEIT

Bijdragen aan de bescherming van de soorten waarvan Nausicaá de ambassadeurs toont, en van hun ecosystemen.

ONDERZOEK

Voornamelijk rond de ambassadeurdieren en wetenschappelijke innovatie.

OPLEIDING EN BURGERSCHAP

‘De zee en de oceanen vormen een magische, mysterieuze wereld, die tegelijk sterk en kwetsbaar is, een levend reservaat van belangrijke hulpbronnen voor de mensheid, een verbinding tussen volkeren en een medium voor handel én vrije tijd.

Nausicaá richtte het dotatiefonds op, om haar boodschap kracht bij te zetten en te verspreiden onder alle bewoners van onze planeet.

Particulieren, bedrijven, verenigingen, instellingen, overheden, gemeenschappen,… Laten we allemaal Actieve Burgers van de Blue Society worden.’

Yves Ducrocq, voorzitter van het dotatiefonds van Nausicaá.

MALPELO

Het eiland Malpelo, voor de kust van Colombia, is een marien beschermingsgebied waar heel wat bedreigde diersoorten leven. Het grote Nausicaá-bekken bootst de natuurlijke omgeving rond het eiland – een werelderfgoedlocatie sinds 2006 – na en toont bezoekers een oase van leven op volle zee.

De stichting Malpelo voert onderzoeken om inzicht te krijgen in de oorzaken van de achteruitgang van de hamerhaai. Nausicaá wil daar graag aan meewerken en vraagt het grote publiek om dit project mee te ondersteunen.

Als u een gift wil doen, kan u ons contacteren via actions@www.nausicaa.fr

Financiële bijdragen aan dit internationale project zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Zeereservaat Middellandse Zee

De Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée (vereniging voor een duurzame financiering van zeereservaten in de Middellandse Zee) wil actief zijn in de hele mediterrane eco-regio als geheel en de duurzame financiering van zeereservaten stimuleren.

Die zeereservaten zorgen niet alleen voor het behoud van het mariene ecosysteem, maar ook voor de economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen. 

Het Nausicaáfonds ondersteunt dit project, dat volledig in overeenstemming is met de ontwikkeling van een duurzame relatie tussen mens en zee.

Als u een gift wil doen, kan u ons contacteren via actions@www.nausicaa.fr

Vervoeg onze gelederen

VOOR PARTICULIEREN

Een druppel in de oceaan?

Nee hoor, alle kleine beekjes worden ooit grote rivieren…

Kom in actie en steun het dotatiefonds van Nausicaá.

Of u nu gepassioneerd bent door de zee of een sterke verantwoordelijkheidszin heeft, met uw gift kunnen we een soort redden, educatieve projecten over de zeewereld ondersteunen, wetenschappelijk onderzoek financieren, kortom: onze planeet EEN BETERE TOEKOMST schenken.

Als mecenas geniet u een belastingvermindering van 66% van het bedrag van uw schenking, tot een maximum van 20% van uw belastbaar inkomen.

DE ZEE HEEFT U NODIG

VOOR ONDERNEMINGEN

Zet mee koers naar de oceaan…

…voor de toekomst van de mens!

Vervoeg onze gelederen. Reageer op belangrijke maatschappelijke en milieugerelateerde vraagstukken. Daarmee vervult u niet alleen uw filantropische ambities, maar ook uw doelstellingen op het gebied van bedrijfsimago en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het kan gaan om financiële hulp, technologische ondersteuning, kennisoverdracht,…

ER ZIJN ZOVEEL MOGELIJKHEDEN!

Als mecenas geniet u een belastingvermindering van 60% van het bedrag van uw schenking, binnen de grens van 0,5 % van de omzet exclusief belastingen.

DOE MET ONS MEE!