THE MED FUND

The Med Fund (voorheen Association pour le financement durable des Aires Marines Protégées de Méditerranée – vereniging voor een duurzame financiering van zeereservaten in de Middellandse Zee) werd in 2015 opgericht op initiatief van Frankrijk, Tunesië en Monaco. Sindsdien hebben er zich andere staten en vele organisaties bij de vereniging gevoegd.
The Med Fund heeft als doel stabiele financiële middelen te werven voor het duurzaam beheer van de zeereservaten in de Middellandse Zee in de vorm van een milieufonds.
The Med Fund financiert verschillende proefprojecten, waaronder het zeereservaat van de Kuriat-eilanden in Tunesië, waar zich een broedplaats voor zeeschildpadden bevindt.

 

NAUSICAA EN THE MED FUND

Nausicaá en haar Dotatiefonds verbinden zich ook tot het inzamelen van geld om de door The Med Fund geselecteerde zeereservaten te ondersteunen en deze acties te bevorderen door informatie- en voorlichtingscampagnes voor het grote publiek ter bescherming van het mariene leven in de Middellandse Zee.
Ook u kunt de schildpadden en zeereservaten helpen beschermen, door een gift te doen aan deze actie!

 

WIST U DAT?

De Kuriat-eilanden herbergen een van de belangrijkste broedplaatsen voor zeeschildpadden in Tunesië.
Om dit uitzonderlijke gebied te beschermen hebben lokale medespelers een zeereservaat (AMP) gecreëerd waarin schildpadden en mensen in harmonie samenleven. Voorlichtingscampagnes, redding van schildpadden, ecotoerisme enz. zijn allemaal activiteiten bedoeld om dit zeereservaat duurzaam te beheren!

ZEERESERVATEN IN DE MIDDELLANDSE ZEE

Een zeereservaat (AMP) is een afgebakend gebied op zee of aan de kust, dat als functie heeft de soorten en ecosystemen die het herbergt op lange termijn te beschermen door het beheer van de mariene bronnen en hun duurzame exploitatie binnen het gebied te garanderen.
De Middellandse Zee heeft een uitzonderlijke biodiversiteit en meer dan 1.200 beschermde gebieden, in totaal 7% van zijn oppervlakte. Het gebrek aan menselijke en financiële middelen staat een efficiënt beheer van het gebied echter in de weg.

De Middellandse Zee bij Nausicaá